Sökning: "Dubbla professionella identiteter."

Hittade 1 uppsats innehållade orden Dubbla professionella identiteter..

  1. 1. Agerande vid tystnadsplikt – Auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter och dubbla yrkesroller

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Maja Kraleva; Sofia Wessberger; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Titel: Agerande vid tystnadsplikt- för auktoriserade revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter och personer med dubbla yrkesroller. Bakgrund: Auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter har olika grader av tystnadsplikt, vilket idag är under debatt i Sverige. LÄS MER