Sökning: "Dubbla professionella identiteter."

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dubbla professionella identiteter..

 1. 1. “Jag kan aldrig inte tänka systemiskt!” Familjeterapeuters upplevelser av erkännande, handlingsutrymme och dubbla professionella identiteter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Wellsandt; Karin Sundfelt; [2020-03-04]
  Nyckelord :Familjeterapeut; Erkännande; Handlingsutrymme; Dubbla professionella identiteter.;

  Sammanfattning : Syftet för uppsatsen var att undersöka och belysa sex familjeterapeuters upplevelser av möjligheter, hinder och visioner i sitt familjeterapeutiska arbete. Datainsamlingen är gjord via djupintervjuer som bearbetats genom tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Agerande vid tystnadsplikt – Auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter och dubbla yrkesroller

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Maja Kraleva; Sofia Wessberger; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Agerande vid tystnadsplikt- för auktoriserade revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter och personer med dubbla yrkesroller. Bakgrund: Auktoriserade revisorer och redovisningskonsulter har olika grader av tystnadsplikt, vilket idag är under debatt i Sverige. LÄS MER