Sökning: "Dublinförordningen"

Visar resultat 11 - 15 av 43 uppsatser innehållade ordet Dublinförordningen.

 1. 11. En förordning i förändring : En analys av förutsättningarna för att implementera en förändrad Dublinförordning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Andreas Larsson; [2017]
  Nyckelord :Dublin Regulation; flexible integration; the EU; EU-directive; implementation; integration; migration policy; Dublinförordningen; flexibel integration; EU; EU-direktiv; implementering; integrering; asyl- och migrationspolitik;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse and discuss the prospects for an implementation of the European Commissions’ suggested reformations to the Dublin Regulation, based on the models of flexible integration: multi-speed, concentric circles and à la carte integration. To achieve this six different potential scenarios are constructed with regards to several premises, an example of which are the actual implications of the proposed reformations, the goals regarding integration expressed by the Commission, the political climate within the EU and the models of flexible integration. LÄS MER

 2. 12. Dublinförordningen : Havererad asylrätt?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Krestelica; [2017]
  Nyckelord :Dublinförordning; asylrätt; EU;

  Sammanfattning : För närvarande pågår en flyktingkatastrof som påverkar hela Europa. Hanteringen av flyktingströmmen inom Europa styrs av EU-rätten, närmare bestämt Dublinförordningen. Konsekvenserna av Dublinförordningens tillämpning de senaste månaderna har lett till att dess funktion har ifrågasatts. LÄS MER

 3. 13. Solidaritet – en EUfemism? - Om solidaritetsprincipen i artikel 80 FEUF och EU-kommissionens föreslagna rättvisemekanism i COM(2016) 270 final

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pomme Johansson Corvellec; [2017]
  Nyckelord :Migrationsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The current situation at the external borders of Europe and within its territory has resulted in violations of the fundamental principle of non-refoulement and of fundamental human rights such as the right to life. During the summer of 2017, Member States will decide on a new legislative proposal from the European Commission regarding the common asylum system. LÄS MER

 4. 14. Människosmuggling av humanitära skäl - En kriminalisering av individers medmänsklighet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Adolfsson; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; arbetsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt; boenderätt; civilrätt; EU-rätt; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt; folkrätt; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt; immaterialrätt; internationell privaträtt; IT-rätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; processrätt; rättsekonomi; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt; statsrätt; straffrätt; transporträtt; utrikesrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I 20 kap. 8 § Utlänningslagen (2005:716) stadgas brottet människosmuggling. Syftet med bestämmelsen är att förhindra hjälp till olaglig inresa, vilket kan resultera i att den reglerade invandringen blir svår att upprätthålla. Idag råder det stor orolighet i världen och allt fler människor väljer att fly från sina hem. LÄS MER

 5. 15. Hit men inte längre - En granskning av EU:s gränshinder och staters förpliktelser att ge tillgång till ett asylförfarande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marie Nygren; [2016]
  Nyckelord :migrationsrätt migration law ; folkrätt en. public international law ; asyl asylum ; flyktingar refugees ; ansökningsförfarande asylum procedure ; subsidiärt skyddsbehövande subsidiary protection ; gränser borders ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis starts of in the increase of people seeking protection in Europe in the autumn 2015 and spring 2016 and on EU member states actions to handle this. These measures consist, inter alia, of closed borders, erecting barbed wire fences, the establishment of border controls and transit zones and implementation of rapid border procedures. LÄS MER