Sökning: "Dublinförordningen"

Visar resultat 6 - 10 av 43 uppsatser innehållade ordet Dublinförordningen.

 1. 6. It's not me, it's EU - Critically assessing the relationship between human rights and sovereignty in the CEAS, with a particular focus on the Dublin Regulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Nguyen; [2018]
  Nyckelord :migration law; asylum law; CEAS; Dublin Regulation; EU law; human rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det nuvarande globala systemet är organiserat i territoriella, suveräna stater – ett system som vilar på många antaganden. En viktig aspekt är att påståendet att en del av att vara suverän för med sig förmågan att kontrollera ens gränser och förekomsten av icke-medborgare på ens territorium. LÄS MER

 2. 7. Framtidens ansvar för asylsökande – En kommentar till Europeiska Kommissionens förslag till ny Dublinförordning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josef Hellman; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Folkrätt; Migrationsrätt; Asylrätt; CEAS; Dublinförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Dublin regulation establishes mechanisms for determining which state is responsible for the examination of an asylum application submitted within the EU. The regulation is a part of the Union's common asylum system and is considered essential for the functioning of this system. LÄS MER

 3. 8. Polismyndighetens befogenheter vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut : Ett gränsdilemma

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emelie Hedin; [2017]
  Nyckelord :Polismyndigheten; befogenhetsfördelning; verkställighet; avvisning; utvisning.;

  Sammanfattning : Som framgår av uppsatsens rubrik är syftet med denna uppsats att undersöka Polismyndighetens befogenheter gällande verkställighet vid avvisnings- och utvisningsbeslut. Inledningsvis redogörs för problembakgrunden som uppstått genom det stora antalet asylsökande till Sverige som nära nog fördubblades från 2014. LÄS MER

 4. 9. Dublinförordningen och ensamkommande barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Palmlund; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; migrationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utreda Dublinförordningens reglering av ensamkommande barn. Genom att använda en rättsdogmatisk metod analyseras vad det innebär att den av EU:s medlemsstater som blir ansvarig för att pröva ett ensamkommande barns asylansökan ska fastställas som ansvarig under förutsättning att det är för barnets bästa. LÄS MER

 5. 10. In the Union we trust - Ansvarsfördelning enligt Dublinförordningen och principen om non-refoulement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Durrar Al Juburi; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; EU-law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Europeiska unionens 28 suveräna medlemsstater har egna lagar som reglerar asyl- och invandringsfrågor. Däremot har medlemsstaterna på grund av gemensamma utmaningar avseende genom tiden olika flyktingvågor insett behovet av en gemensam asylpolitik. LÄS MER