Sökning: "Due Diligence Robert Sevenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Due Diligence Robert Sevenius.

  1. 1. Due diligence : -En viktig process med standarder?

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Erkki Kelloniemi; Alexander Wennerström; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : År 2000 skrev Christina Petterson och Robert Sevenius en mycket informativ och intressant artikel om due diligence. Detta tidsdokument beskrev hur processen, due diligence, genomfördes och tittade även på trender som präglade utvecklingen. LÄS MER