Sökning: "Due diligence"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden Due diligence.

 1. 1. Mänskliga rättigheter i skuggan av företagande? : En analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Lundström; [2021]
  Nyckelord :FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; Sveriges implementering av UNGP; mänskliga rättigheter; nationell handlingsplan; John G. Ruggie.; Law and Political Science; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sverige är ett av få länder som har tagit fram en nationell handlingsplan för att omsätta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå. FN:s vägledande principer skapar inga nya folkrättsliga förpliktelser, utan uppmuntrar endast stater att ta fram nationella handlingsplaner för att omsätta principerna på nationell nivå. LÄS MER

 2. 2. Quests for knowledge and social mobility : Vocational and on-the-job-training as navigational tactics in the urban labour market of Sierra Leone

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Bim Kilje; [2021]
  Nyckelord :On-The-Job training; OTJ; apprenticeship; Technical and Vocational Education and Training; TVET; Sierra Leone; urban; labour market; tailoring; trading; practice theory; social mobility; moral education; youth; unemployment; livelihood; informal sector;

  Sammanfattning : This ethnographic study investigates the experiences of those learning tailoring and trading in Freetown, Sierra Leone via apprenticeships, other on-the-job training or Technical and Vocational Education and Training programs (TVET). I examine these forms of occupational training by investigating the practices underway, how knowledge transmission occurs, as well as why learners engage with and what they get out of these activities. LÄS MER

 3. 3. The M&A Due Diligence Process in Ukraine vs. Sweden A Comparative Case Study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Johansson; Lukas Nyström; [2020-05-05]
  Nyckelord :M A Due Diligence Process; Corporate Finance; IT Industry; Transparency; Transaction costs; Sweden; Ukraine;

  Sammanfattning : An essential part of a successful merger or acquisition (M&A) lies in proper duediligence of high quality. Ukraine has, compared to Sweden, had some struggle withpolitical issues and business culture of lower transparency which affects the transactioncosts of M&A. LÄS MER

 4. 4. Social Media When Searching for New Customers : A Description of Prospecting Activities on Social Media

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Robin Vipp Oskarsson; Alexander Dimakis; [2020]
  Nyckelord :B2B; Prospecting; Personal selling; Social media; Identifying; Qualifying; Due diligence newsfeed; Digital footprints;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this study is to identify and describe how B2B salespeople utilize social media when prospecting for new customers based on a sequential sales process.Design/methodology/approach - The study employs an interpretive approach as it attempts to convey a phenomenon through the eyes of the participants. LÄS MER

 5. 5. När den artificiella intelligensen tar över - Särskilt om ansvar vid en due diligence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Angela Belfrage; [2020]
  Nyckelord :avtalsrätt; förmögenhetsrätt; skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Idag befinner vi oss i den så kallade fjärde industriella revolutionen, ett begrepp myntat av Klaus Schwab som är grundare och styrelseordförande av World Economic Forum. Uppgifter och funktioner som tidigare förlitat sig på den mänskliga arbetskraften kan idag automatiseras och förenklas med hjälp av artificiell intelligens. LÄS MER