Sökning: "Due diligence"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade orden Due diligence.

 1. 1. M&A during a pandemic – Alterations of processes A case study on a Swedish strategic serial acquirer in the tech industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Vanja Amin; Anton vom Hofe; [2021-06-24]
  Nyckelord :M A; process alterations; Covid-19; external shocks; asymmetric information;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Mänskliga rättigheter i skuggan av företagande? : En analys av Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Lundström; [2021]
  Nyckelord :FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter; Sveriges implementering av UNGP; mänskliga rättigheter; nationell handlingsplan; John G. Ruggie.; Law and Political Science; Social Sciences; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sverige är ett av få länder som har tagit fram en nationell handlingsplan för att omsätta FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter på nationell nivå. FN:s vägledande principer skapar inga nya folkrättsliga förpliktelser, utan uppmuntrar endast stater att ta fram nationella handlingsplaner för att omsätta principerna på nationell nivå. LÄS MER

 3. 3. Mänskliga rättigheter och hållbart företagande : En idéanalys om EU:s initiativ till en Human Rights Due Diligence-lagstiftning och ansvarsutkrävande inom företags värdekedjor vid brott mot mänskliga rättigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Jacob von Braun; [2021]
  Nyckelord :United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights; Human rights due diligence; Value chain; Accountability;

  Sammanfattning : Globalization and increased growth in international value chains has brought great benefits to developing countries but have at the same time contributed to negative consequences related to human rights violations. Against this background and as a result of increased awareness, companies have been encouraged to take responsibility for their value chain and a framework for due diligence was adopted in 2011 with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. LÄS MER

 4. 4. Fastighetspaketering : Det populära förfarandets effekt för mindre fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Erik Boos; Ludwig Wahlqvist; Daniel Maman; [2021]
  Nyckelord :Packaging of real estate; transaction process; due diligence; asymmetric information; transaction costs and information problems.; Fastighetspaketering; transaktionsprocessen; due diligence; asymmetrisk information; transaktionskostnader och informationsproblemet;

  Sammanfattning : Det populära förfarandet fastighetspaketering som idag är branschnorm, innebär att det ägande bolaget överlåts och utseendet på transaktionsprocessen förändras. Förändringen innebär en utökad undersökningsprocess, i form av en Due Diligence. LÄS MER

 5. 5. Kulturarv till salu : Auktionshus och onlineplattformars ansvar när det gäller illegal handel med kulturföremål i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emmy Upphoff; Isabelle Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Auction house; Illicit trade; Cultural property; Cultural Heritage; Online platforms; Responsibility; auktionshus; illegal handel; kulturföremål; kulturarv; onlineplattformar; ansvar;

  Sammanfattning : The illicit trade with cultural property is a worldwide problem. Many of the cultural properties that are traded have been plundered and exported from countries and end up on western markets, often at auction houses and auction platforms online. LÄS MER