Sökning: "Duktiga Annika"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Duktiga Annika.

 1. 1. Elsa Beskows bilderboksmotiv : Konstvetenskapliga bildanalyser av utvalda bilder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Elsa Beskow; bilderbok; Tomtebobarnen; Blomsterfesten i täppan; Hattstugan; Duktiga Annika; Petter och Lottas jul; bildanalys;

  Sammanfattning : Innehåll/Content: Elsa Beskow was an artist and a writer who for 50 years, from the turn of the 19th century, produced a wide variety of books for children. The books have been read for several generations and are translated into multiple languages, and they are still released and appreciated. LÄS MER

 2. 2. Läsning i ny kostym : En aktionsforskningsstudie om elevers läsning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Annika Björk; [2012]
  Nyckelord :Reading development; The Kiwi method; touchpad; perceptual abilities; läsutveckling; Kiwimetoden; pekplatta; perceptuella förmågor;

  Sammanfattning : Dagens samhälle med ett allt snabbare tempo skapar ny teknik som blir ålderdomligt redan dagenefter. Samtidigt underlättar tekniken informationsspridningen. Detta ställer höga krav på skolansom ska rusta eleverna inför framtiden. LÄS MER

 3. 3. När duktiga barn börjar skolan : - hur högpresterande barn uppmärksammas och stimuleras då de börjar skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet

  Författare :Annika Brunsberg; [2009]
  Nyckelord :begåvade elever; differentiering; högpresterande elever; kartläggning; stimulans;

  Sammanfattning : De högpresterande eleverna har enligt tidigare forskning inte varit en prioriterad grupp inom svensk skola. Enligt flera undersökningar har de inte fått stimulerande undervisning på en för dem relevant nivå. Syftet med denna studie var att undersöka hur högpresterande elever uppmärksammas och stimuleras då de börjar i grundskolan. LÄS MER