Sökning: "Dunder"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Dunder.

 1. 1. MAGISKA PLÅSTER, GRÖNKLÄDDA MÄNNISKOR OCH TUSEN ANDRA FRÅGOR En intervjustudie om nätbaserade bildspel som preoperativ förberedelse för barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Süss; William Bech; [2019-12-06]
  Nyckelord :Barn; Dunder; föräldrar; information; informationsportal; preoperativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsbehovet hos föräldrar är stort när deras barn ska opereras. Föräldrar känner sig osäkra p.g.a. LÄS MER

 2. 2. Läroboken i historieundervisningen på mellanstadie : Hur läroboken används i historieundervisningen på mellanstadiet med fokus på lärares undervisningsstil och elevernas uppfattning om läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristin Dunder; [2019]
  Nyckelord :undervisningsstilar; historieundervisning; historia; mellanstadiet; lärobok;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Organmottagares upplevelse av att ha genomgått en hjärttransplantation : En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Elvira Evertsson; Åsa Dunder; [2019]
  Nyckelord :experiences; feelings; heart transplant; organ recipient; recovery; hjärttransplantation; känslor; organmottagare; upplevelser; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utfördes den första hjärttransplantationen år 1984 i Göteborg. En ökande trend har identifierats genom åren och Sverige är det land som utför flest hjärttransplantationer i Skandinavien. LÄS MER

 4. 4. Senja utforskar vattnets kretslopp : Ett didaktiskt lärandematerial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Anna Dunder; Sandra Söderlund; [2019]
  Nyckelord :The competent child; sustainable development; multimodality in preschool education; the cycle of water; Det kompetenta barnet; hållbar utveckling; multimodalitet i förskolans undervisning; vattnets kretslopp;

  Sammanfattning : Syftet med produktarbetet var att skapa ett didaktiskt lärandematerial bestående av en bilderbok med tillhörande lärarhandledning med inriktning på vattnets kretslopp, för en hållbar utveckling. Det didaktiska lärandematerialet utformades för att stödja och inspirera förskolepersonalen i sin dagliga undervisning tillsammans med barnen i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters syn på orsaker till skador samt hur dessa kan förebyggas, inom svensk elitfotboll - en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Elin Dunder; Susanna Hovgard; [2018]
  Nyckelord :Physiotherapist; prevention; football injuries; physical therapy; experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll är en av världens största idrotter och står för en stor del av alla sportrelaterade skador. Skadorna kan leda till nedsatt hälsa, kostnader för samhället samt slutet av en spelarkarriär. Hittills har forskningen främst fokuserats på träning när det gäller skadeförebyggande åtgärder. LÄS MER