Sökning: "Dunder"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet Dunder.

 1. 1. Det är svårt att springa milen tillsammans på distans : En intervjustudie om ledarskap på distans i Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Peter Olevik Dunder; Sara Jonasson Vikberg; [2020]
  Nyckelord :Developmental leadership; Leadership; Mission command; Swedish Armed Forces; Telecommuting; Telework; Distansarbete; Försvarsmakten; Ledarskap; Uppdragstaktik; Utvecklande ledarskap;

  Sammanfattning : Introduktion: Syftet var att undersöka hur Försvarsmaktens ledarskapsmodell lämpar sig vid distansarbete. Den globala trenden med ökat distansarbete, som förstärktes av Coronapandemin, har gjort distansarbete till ett aktuellt ämne. Officeren är skolad i det militära ledarskapet, anpassat efter krigets krav. LÄS MER

 2. 2. Chefers upplevelser av verksamma faktorer i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsförsäkringen ”ComeBack med Samtalsstöd” : – En tematisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Tove Dunder; Patrik Dunder; [2020]
  Nyckelord :work-oriented rehabilitation; the experience of managers; sick leave; mental illness; thematic analysis; arbetslivsinriktad rehabilitering; chefers upplevelser; sjukskrivning; psykisk ohälsa; tematisk analys;

  Sammanfattning : Sammanfattning Arbetslivsinriktad rehabilitering utgör ett ämnesområde vars kunskapsfält är tämligen outforskat, detta trots att antalet sjukskrivningar i Sverige följer en uppåtgående trend. Det saknas studier där man undersökt arbetsgivares/chefers syn på möjliga framgångsfaktorer, av vilken anledning förevarande studie genomförts. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av vården hos patienter med fetma och övervikt : Litteraturöversikt

  M1-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Dunder Joanna; Westerström Linnea; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. MAGISKA PLÅSTER, GRÖNKLÄDDA MÄNNISKOR OCH TUSEN ANDRA FRÅGOR En intervjustudie om nätbaserade bildspel som preoperativ förberedelse för barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Süss; William Bech; [2019-12-06]
  Nyckelord :Barn; Dunder; föräldrar; information; informationsportal; preoperativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Informationsbehovet hos föräldrar är stort när deras barn ska opereras. Föräldrar känner sig osäkra p.g.a. LÄS MER

 5. 5. Läroboken i historieundervisningen på mellanstadie : Hur läroboken används i historieundervisningen på mellanstadiet med fokus på lärares undervisningsstil och elevernas uppfattning om läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kristin Dunder; [2019]
  Nyckelord :undervisningsstilar; historieundervisning; historia; mellanstadiet; lärobok;

  Sammanfattning : .... LÄS MER