Sökning: "Dungeons and Dragons"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Dungeons and Dragons.

 1. 1. Samtal spelar roll. En samtalsanalytisk undersökning av rollspelet Dungeons and Dragons

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Vincent Andersson; [2021-02-01]
  Nyckelord :rollspel; samtalsanalys; CA; DnD; Dungeons and Dragons; ramanalys; interaktion;

  Sammanfattning : Fantasyrollspel som Dungeons and Dragons som kombinerar strategiskt tänkande och regelsystem med dramatisk gestaltning och improviserad fiktion väcker frågan hur spelare skiljer mellan rollen som sina fiktiva alter egon och rollen som deltagare i spelet. Rollspel utspelar sig i deltagarnas fantasi och i det samtal som förs mellan dem. LÄS MER

 2. 2. Which Foot Forward? : An analysis of footing in the Dungeons & Dragons stream Critical Role

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Emma Lindhagen; [2019]
  Nyckelord :footing; english; tabletop roleplaying games; ttrpgs; dungeons and dragons; games; conversation analysis; critical role;

  Sammanfattning : Tabletop roleplaying games are a type of social, narrative game driven by a group conversation in which a narrative which is co-created by the participants and propelled forward by some mechanical component (for example dice rolls used to determine the narrative outcomes of actions). As mode of spontaneous conversation that has a unique set of specific characteristics, it might be fair to claim that TTRPGs constitute a unique oral genre (or, in conversation analytic terms, a unique speech-exchange system). LÄS MER

 3. 3. Från moralpanik till rumsrent : en kvalitativ analys av medias rapportering runt ämnet dungeons and dragons på 1980-talet och 2010-talet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Cim Tjäderborn; Joel Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Dungeons and dragons; Gestaltningsteori; Media; Drakar och demoner; populärkultur; d d; dnd.;

  Sammanfattning : Antal ord i uppsatsen12 398Problemformulering och syfteI den här studien är syftet att se hur rapporteringen av Dungeons & Dragons har förändratssom populärkultur i media. Genom att se hur det såg ut på 1980-talet och hur det såg ut under2010-talet. LÄS MER

 4. 4. From Rolling to Reading: An Analysis of the Adaptation of Narrative Between Role-Playing Games and Novels

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Nikolai Bjädefors Butler; [2018]
  Nyckelord :narrative; transmedial narratives; role-playing games; fictional worlds; adaptation; transmedia; dungeons dragons; call of cthulhu; superworld; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Narratives are present throughout media, ranging from its traditional point of study, literature, to newer media such as films, graphic novels and video games. While these narratives have always transcended barriers to some degree today we find that the concept of transmedial narratives has become more relevant via the interconnected storyworlds established throughout popular culture. LÄS MER

 5. 5. Design och utvärdering av stridssystem med fokus på meningsfulla val

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Björn Sundström; [2010]
  Nyckelord :stridssystem; speldesign; rollspel; meningsfulla val; Dungeons and Dragons; Dark Heresy;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att designa och utvärdera ett stridssystem för ett rollspel, som skall ha en högre grad av meningsfulla val än de två kommersiella rollspel som utvärderas tillsammans med det egenutvecklade stridssystemet. För att få en högre grad av meningsfulla val så designas stridssystemet efter två teorier: triangulära val och multiple-dice systems. LÄS MER