Sökning: "Durkheims teori"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Durkheims teori.

 1. 1. Urfolks andliga och filosofiska idéer bortom tid och rum : En socialkonstruktivistisk studie om andlighetens relevans i den nutida sociala utvecklingen mot bakgrund av klimatkrisen

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Palmiro Flores; [2022]
  Nyckelord :klimatförändring; livsstil; urfolkens världsbilder; andlighet; modernt synssätt; miljöförstörelse; social och hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Världen har alltid varit social och miljömässigt föränderlig, men den post modernalivsstilen och ingripandet på naturens rytmer har påskyndat den omvälvande förändringensom vi upplever idag. Klimatförändring och miljöförstörelse i denna bemärkelse har attgöra med den samtida sekulära förståelsen av människans relation till naturen och denonödiga utvinningen av naturliga resurser. LÄS MER

 2. 2. Tucker Carlson Tonight och Hannity som meningsskapande ritualer för det konservativa samhället i USA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jenny Carleheden; [2021]
  Nyckelord :Meningsfullhet; narrativ; ritualer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tucker Carlson Tonight och Hannity är två konservativa, republikanskt vinklade, nyhetsprogram på den amerikanska nyhetskanalen Fox News (Grynbaum, 2020). Under sommaren år 2020 hade de två programmen flest tittarsiffror av alla amerikanska program på kabelkanaler i USA. LÄS MER

 3. 3. Gemenskap online : Streaming ur ett sociologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Beatrice Brodin; [2021]
  Nyckelord :Gemenskap; Interaktionsritualer; Streaming Twitch ;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks gemenskap online, närmare bestämt studeras den socialainteraktion som sker via streaming på webbplatsen Twitch och gemenskapen den genererar. Syftet är att ur ett sociologiskt perspektiv undersöka till vilken grad och på vilket sätt gemenskapen skapas i frånvaron av fysiska möten. LÄS MER

 4. 4. Den religiösa gemenskapens roll för skolungdomars välbefinnande : En tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Christian Andréasson; Linnéa Engholm; [2020]
  Nyckelord :Well-being; religion; adolescents; MHC-SF; Välbefinnande; religion; ungdomar; MHC-SF;

  Sammanfattning : Studien undersöker skillnader i ungdomars välbefinnande utifrån om ungdomen tillhör/är uppvuxen inom en religion eller inte, ungdomars deltagande i religiösa sammankomster samt skillnaden mellan de ungdomar som i huvudsak upplever socialt stöd från sin religion och de som har en mer fundamental uppfattning. Data har inhämtats från forskningsprogrammet Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA) och består av totalt 1231 skolungdomar. LÄS MER

 5. 5. Ungdomsbrottsligheten i Ängelholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Boström; [2019]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; social samverkan; polis; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Att vara ung är inte alltid så lätt, varken för föräldrar eller ungdomar. I ett ständigt letande efter sin identitet ska man samtidigt kämpa med utbildning, socialliv och psykologisk utveckling. För vissa ungdomar är det jobbigare än för andra. Nästan häften av de personer som misstänks för brott är 29 år eller yngre. LÄS MER