Sökning: "Duscha"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Duscha.

 1. 1. Omklädningsrummen! : Elevers upplevelser av idrott och hälsas omklädningsrum och dess inverkan på kommande undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Martin Sjöstrand; Ylva Schwartz; Carl Warelius; [2019]
  Nyckelord :skola; klä om; duscha; utlämnande; lektion; Bourdieu;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att omklädningsrummen i skolan är en problematisk miljö utifrån faktorer som bland andra sexuell läggning, kränkningar, föreställningar om den manliga och kvinnliga kroppen. Studiens syfte var att ta reda på hur elever i årskurs 9 upplevde omklädningsrummen och hur de påverkade deras upplevelser av den efterföljande lektionen. LÄS MER

 2. 2. Omklädningsrummet : En studie om elevers uppfattning om miljön i omklädningsrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sofian El Bajdi; [2018]
  Nyckelord :Dusch; kropp; omklädningsrum; kränkande behandling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad elever i årskurs 7-9 har för åsikter om miljön i omklädningsrummet som används i samband med idrott och hälsa samt vilka faktorer som gör att vissa elever avstår från att byta om och duscha efter idrottslektionen. - Vad anser eleverna om att duscha och byta om öppet med andra elever? - Skiljer sig tjejernas och killarnas erfarenheter av omklädningsrummet åt? Metod Undersökningen är kvantitativ och jag använde mig av en enkätundersökning som omfattar 60 elever. LÄS MER

 3. 3. A Water Resistant Film Forming Emulsion - The First Steps towards a Topical Preventive Product against Intertriginous Dermatitis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Ida Moen Larsson; [2017]
  Nyckelord :pharmaceutical technology; läkemedelsteknologi; Technology and Engineering; Biology and Life Sciences; Chemistry;

  Sammanfattning : Intertriginous dermatitis (Intertrigo) is a skin disease caused by friction between adjacent skin surfaces. Heat and moisture induces an inflammation, causing pain and often secondary infections. The aim of this degree project was to develop a prototype for a topical film forming emulsion for patients suffering from Intertrigo. LÄS MER

 4. 4. Vem duschar? : En kvantitativ studie om vilka elever i årskurs 9 som duschar efter lektioner i idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mathilda Sundström; [2017]
  Nyckelord :dusch; skoldusch; omklädningsrum; ombyte; hygien; mobbning; kränkning; idrott; hälsa;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Denna studie vill undersoka varfor/varfor inte elever vill duscha i omkladningsrummet efter lektionerna i idrott och halsa. Fragestallningarna blir saledes: Hur stor andel av eleverna i arskurs nio duschar efter lektionerna i idrott och halsa? Finns det nagot samband mellan att duscha efter lektionerna i idrott och halsa och elevers vanor av fysisk aktivitet? Duschar lagidrottare efter lektionerna i idrott och halsa i storre utstrackning an andra som ar fysiskt aktiva? Finns det nagot samband mellan att duscha efter lektionerna i idrott och halsa och elevers installning till amnet? Skiljer sig duschvanorna efter lektionerna i idrott och halsa mellan konen? Metod Med en enkatundersokning fick arskurs nio-elever fran tva skolor svara pa fragor kring fysisk aktivitet i och utanfor skolan samt upplevelsen av omkladningsrummet, genom att kryssa for det alternativ de ansag passa in bast pa dem. LÄS MER

 5. 5. Icke-deltagande i idrott och hälsa : En intervjustudie om gymnasieelevers icke-deltagande i undervisning i idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Jon Moberg; [2017]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; gymnasieskola; icke-deltagande; attityder;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om varför vissa elever väljer att inte delta i ämnet idrott och hälsa, samt att redovisa dessa elevers syn på ämnet som sådant. Under min tid som idrottslärare har jag kunnat konstatera att ibland så många som var femte bland eleverna väljer att inte delta under idrottslektionerna. LÄS MER