Sökning: "Dust explosion"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Dust explosion.

 1. 1. Explosionsrisker med metalldamm

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Stina Dufva; Anton Fast; [2018]
  Nyckelord :Dammexplosion; metall; pulver; aluminium; damm; processindustri; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Dust explosions in the process industry can have devastating consequences. The purpose of this work was to study the risks of dust explosions with metal dusts. It was also to provide an overview of the state of knowledge supplemented with laboratory scale experiments for different materials mainly to gain an understanding of the basic mechanisms. LÄS MER

 2. 2. Chrome spinel grains from the Komstad Limestone Formation, Killeröd, southern Sweden : a high-resolution study of an increased meteorite flux in the Middle Ordovician

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Ellinor Martin; [2014]
  Nyckelord :chrome spinel; fossil meteorites; Komstad Limestone; winonaites; Middle Ordovician; carbonate sedimentology; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I mellersta ordovicium var inflödet av kosmiskt material till jorden högre än idag, i sviter-na efter uppbrytningen av den L-kondritiska asteroidkroppen i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter, vilket beri-kade den forna havsbottnen med meteoriter och kosmiskt damm. Komstadformationen i Killeröd, Skåne, innehåller ett lager särskilt rikt på L-kondritiska kromitkorn vilket indikerar en hög grad av kondensation. LÄS MER

 3. 3. Risk analysis and a study of risk awareness and risk communication at LEAF Gävle concerning dust explosions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Tobias Dahl Hansson; [2005]
  Nyckelord :Dammexplosion; Livsmedelsindustri; Händelseträd; Riskmedvetenhet; Dust explosion; Awareness Communication; Preliminary hazard analysis; Event tree; Food processing industry; Riskkommunikation; Risk Management and Safety engineering; Riskhantering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to study the risk of dust explosions at the candy manufacturing plant Leaf Sverige in Gävle, Sweden. The risk analysis was conducted with a preliminary hazard analysis, PHA and event trees. The analysis focuses only on the risk posed to employees and material damages at the plant. LÄS MER