Sökning: "Dworkin"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Dworkin.

 1. 1. MeToo – rättfärdigad civil olydnad? : En idékritisk fallstudie av MeToo-rörelsens uthängningar utifrån kontraktsteori och feminism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Hörnell; [2019]
  Nyckelord :MeToo; uthängningar; kontraktsteori; feminism; civil olydnad; John Rawls; Ronald Dworkin;

  Sammanfattning : The study examines if methods used by MeToo-movement can be justified as civil disobedience, using contract theories formulated by John Rawls and Ronald Dworkin. The study aims at two things. Firstly, to explore the justification of public accusations in order to give new perspectives on the contemporary debate on the Swedish MeToo-movement. LÄS MER

 2. 2. Debatten om pornografi i svensk dagspress. En kvalitativ innehållsanalys om debatten om pornografi i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Emma Pejkic; [2019]
  Nyckelord :pornography; regulation; sexual violence; research; feminism; censorship; Andrea Dworkin; Andrew Altman; qualitative content analysis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The starting point for the modern pornography that exists today was after the first Playboy magazine was released. The rapid spread showed that there was a market for this. The purpose of this paper is to highlight the debate on pornography in Sweden. The survey is done through a content analysis that will analyze eighteen different articles. LÄS MER

 3. 3. Vart tog personen vägen som flyr på grund av socioekonomiskt berövande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Nanna Rasmussen; [2019]
  Nyckelord :Socioekonomiskt berövande; socioekonomiska rättigheter; flykt; flyktingar; hierarki av mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Socioekonomiska rättigheter som skäl för flykt har en tendens att anses mindre värdefulla än civilpolitiska skäl. Studien undersöker därför om det påståendet stämmer överens med tre olika propositioner som har fokus på uppehållstillstånd med utgångspunkt att propositioner kan ha en specifik påverkan på individer. LÄS MER

 4. 4. “To be or not to be?” - an essay about the debate that emerged from the opposition of Rebecca Tuvel's article and it’s examination regarding the concept of humanity.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ismar Didic; [2018]
  Nyckelord :Transgender; gender; race; sexism; racism; human rights; rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : I april 2017, blev Rebecca Tuvel, en av författarna till den feministiska filosofiskriften Hypatia, kritiserad för en artikel som hon hade skrivit och som hade publicerats av den akademiska tidskriften. Artikeln som Tuvel skrev, innefattade ett jämförande av Rachel Dolezal, en vit kvinna som identifierade sig som svart, med det av Caitlyn Jenner, en trans kvinna. LÄS MER

 5. 5. Minority Rights, to be recognised by the Legislator or the Supreme Court? - Did the Swedish Supreme Court (Högsta domstolen) adopt an activist or restrained position, concerning the right to property of the Sami people, in the Taxed Mountain Case (Skattefjällsmålet) and what were the effects of the chosen approach?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :jurisprudence; allmän rättslära; private law; civil rätt; legal philosophy; rättsfilosofi; legal history; rättshistoria; sami law; samerätt; Dworkin; skattefjällsmålet; the taxed mountain case; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the 1970s a group of Sami people sued the Swedish State claiming a better right to a geographic area referred to as the Taxed Mountain (Skattefjällen). The Sami people are recognised as an indigenous people, and a minority group, by the Swedish State. LÄS MER