Sökning: "Dygd"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Dygd.

 1. 1. Hopp som dygd och kraft. : En innehållsanalys av hur hopp förmedlas i uppbyggelselitteratur skriven i Sverige respektive Sydafrika.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Sofia Oreland; [2020]
  Nyckelord :hopp; interkulturell teologi; teoriutveckling; Sverige; Sydafrika; uppbyggelselitteratur;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i denna uppsats har varit att undersöka hur författare på 2010-talet från en ekumenisk huvudfåra i Sverige och Sydafrika förmedlar hopp till sina läsare. Utifrån två delvis kompletterande teorier om kristet hopp har jag format en teoretisk modell om ansvarsfullt hopp som tillsammans med frågeställningar utgjort ett analysredskap i läsningen av mitt källmaterial. LÄS MER

 2. 2. The Core-based Worldview model

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Edwin Oldfield; [2019]
  Nyckelord :Worldview; ethics; model; worldview-model; worldview model; worldview; method of worldviews; Religion; Christianity; Hinduism; Islam; Philosophy; Kierkegaard; Nietzsche; Philosophy of Religion; Edwin; Oldfield; Worldview differentiation; Purusartha; Belief; Representationism; Interpretationism; Dispositonalism; Virtue; Världsbild; Livsåskådning; Tros- och livsåskådningsvetenskap; Religionsfilosofi; etik; filosofi; Edwin; Oldfield; Kierkegaard; Nietzsche; Purusartha; Världsbildsdifferentiering; Tro; Representationism; Interpretationism; Dispositionalism; Dygd;

  Sammanfattning : This essay starts at the proposition that there is not yet a satisfying way to differentiate between different worldviews. Although many attempts have been made, they fail in ways that are difficult to pinpoint. LÄS MER

 3. 3. Dygdens förändring - förändringens dygd : En komparativ studie i avbildandet av dygd i medeltidens och renässansens Italien

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Virtue; vice; Giotto; Raphael; Scrovegni chapel; Stanza della segnatura; medieval; Middle Ages; Renaissance; Italy;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine and compare how virtue was depicted in the visual arts in medieval and renaissance Italy: why it was depicted this way; how the depiction of virtues may have differed between the two periods and, if so, what caused it to change. The essay first examines and analyses the history of virtue, beginning in classical antiquity, and the evolution of virtue through the Middle Ages and the virtues’ role in society and art. LÄS MER

 4. 4. Wonder Woman – den ultimata hjälten? : En karaktärsanalys av Wonder Woman i två olika gestaltningar med utgångspunkt från dygdeetik och hjälteresan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Evelina Öhlund; Louise Kärsbo Svanerud; [2018]
  Nyckelord :Manus; film; bildproduktion; Wonder Woman; superhjälte; dygd; ideal; hjälteresa; karaktärsanalys; genus; maskulinitet.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är först och främst att undersöka om Wonder Woman är en komplett hjälte. Utefter Aristoteles dygdeetik och Voglers hjälteresa analyserar vi filmen Wonder Woman från 2017 samt ett icke producerat manus med samma titel. LÄS MER

 5. 5. Konstens arete : Techne som dygd hos Platon i Den Mindre Hippias och Gorgias

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Theodor Hildeman Togner; [2018]
  Nyckelord :Platon; techne; arete; moral; Den Mindre Hippias; Gorgias; ändamålsenlighet;

  Sammanfattning : The most common question that scholars ask regarding the concept of techne in the Plato dialogues is if it is possible to understand arete, morale or the good, as a techne, that is, if arete kan be viewed as a knowledge, an ability or a skill. Is arete something that can be taught? In this essay I will explore this question from a reversed viewpoint, and try the claim that techne always in itself is an excercise of arete, inasmuch as the goal of a techne has to be the good, or ”what is best”, in order for it to be a techne for Plato at all. LÄS MER