Sökning: "Dykning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Dykning.

 1. 1. jämförelse i prestanda mellan MySQL och mongodb för hantering av dykdata : En jämförelse av prestanda vid interaktion av data mellan MySQL och MongoDB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Andersson; [2018]
  Nyckelord :MySQL; MongoDB; Dykning; Loggböcker; Prestandajämförelse;

  Sammanfattning : Varje gång det sker ett dyk ska det skrivas en dyklogg som beskriver vad som gjorts och vad som setts. Dock brukar dessa loggar lagras fysiskt vilket leder till att datan försvinner med tiden. Man bör därför lagra loggarna i en databas för att bevara datan och förenkla interaktion. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av räddningsdykning : Kravspecifikation för att introducera en dykdator

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jakob Säll; [2016]
  Nyckelord :Räddningsdykning; digitalisering; situationsmedvetenhet; kravspecifikation;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att föreslå hur en möjlig digitalisering skulle kunna ske inom räddningsdykning genom att undersöka yrket, vilka befattningar som finns, hur de arbetar och hur olika arbetssituationer kan skilja sig åt. Digitalisering innefattar i detta fall en befintlig dykdator vilken kan kopplas till en skärm ovan ytan. LÄS MER

 3. 3. Simulation of Submarine Manoeuvring

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Sebastian Thuné; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The best way to save money in a submarine design project is to, in an as early stage as possible, be able to find errors in a design or construction. A powerful method to find such errors is to put the design through rigorous testing in simulation software. This project has created a simulation program for a submarines cruising fully submerged. LÄS MER

 4. 4. Elevens historiska jag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Magnus Eriksson; Tobias Waernborg; [2014]
  Nyckelord :alienering; etnicitet; historiekultur; historieundervisning; härkomst; identitet; imagined communities; interkulturell pedagogik; upplevd tillhörighet;

  Sammanfattning : Utifrån syftet att belysa historiekulturens betydelse för individens känsla för delaktighet i det svenska klassrummet har arbetet tagit form. Med fokus på eleven har en kvalitativ studie gjorts genom att elever och lärare från en högstadieskola i västra Skåne intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Sverige som dykdestination : förutsättningar för dykturism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :David Nilsson; Danny Selvåg; Johan Öhrling; [2013]
  Nyckelord :Dykning; Sverige; Turism; Dykturism; Dykturister samt ekoturism;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Sverige som dykdestination Författare: David Nilsson, Danny Selvåg & Johan Öhrling Kurs: Turismvetenskap III Institution:Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar Handledare: Hans Wessblad Problem: Den svenska dykturismen är relativt outvecklad. Trots detta tillhör Sverige de länder i världen som har flest dykare per capita. LÄS MER