Sökning: "Dykning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Dykning.

 1. 1. Skogshistoria kommer upp till ytan : en akvatisk inventering efter samiskt påverkad död ved i tjärnar kring Mattaur-älven

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Lina Arnesson Ceder; [2019]
  Nyckelord :skogshistoria; barktäkter; samer; subfossil; tall; tjärn; Forest history; bark peel; sami; subfossil; pine tree; pond;

  Sammanfattning : I tusentals år har samer levt i norra Fennoskandia och brukat skogen för att värma upp kåtor och låta renar beta av laven som växer på träden och marken. Man har även använt tallens, (Pinus sylvestris L), innerbark som kolhydratkälla och förvaring. Dessa så kallade barktäkter lämnar karakteristiska spår i träden. LÄS MER

 2. 2. jämförelse i prestanda mellan MySQL och mongodb för hantering av dykdata : En jämförelse av prestanda vid interaktion av data mellan MySQL och MongoDB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Andersson; [2018]
  Nyckelord :MySQL; MongoDB; Dykning; Loggböcker; Prestandajämförelse;

  Sammanfattning : Varje gång det sker ett dyk ska det skrivas en dyklogg som beskriver vad som gjorts och vad som setts. Dock brukar dessa loggar lagras fysiskt vilket leder till att datan försvinner med tiden. Man bör därför lagra loggarna i en databas för att bevara datan och förenkla interaktion. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av räddningsdykning : Kravspecifikation för att introducera en dykdator

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Jakob Säll; [2016]
  Nyckelord :Räddningsdykning; digitalisering; situationsmedvetenhet; kravspecifikation;

  Sammanfattning : Denna studie ämnade att föreslå hur en möjlig digitalisering skulle kunna ske inom räddningsdykning genom att undersöka yrket, vilka befattningar som finns, hur de arbetar och hur olika arbetssituationer kan skilja sig åt. Digitalisering innefattar i detta fall en befintlig dykdator vilken kan kopplas till en skärm ovan ytan. LÄS MER

 4. 4. Simulation of Submarine Manoeuvring

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Sebastian Thuné; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The best way to save money in a submarine design project is to, in an as early stage as possible, be able to find errors in a design or construction. A powerful method to find such errors is to put the design through rigorous testing in simulation software. This project has created a simulation program for a submarines cruising fully submerged. LÄS MER

 5. 5. Elevens historiska jag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Magnus Eriksson; Tobias Waernborg; [2014]
  Nyckelord :alienering; etnicitet; historiekultur; historieundervisning; härkomst; identitet; imagined communities; interkulturell pedagogik; upplevd tillhörighet;

  Sammanfattning : Utifrån syftet att belysa historiekulturens betydelse för individens känsla för delaktighet i det svenska klassrummet har arbetet tagit form. Med fokus på eleven har en kvalitativ studie gjorts genom att elever och lärare från en högstadieskola i västra Skåne intervjuats. LÄS MER