Sökning: "Dykturism"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Dykturism.

 1. 1. A study on the Construction and Ecological succession of two Small Artificial Reefs on the Swedish West Coast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Malin Forsberg; Joakim Järlind; [2014]
  Nyckelord :artificial reef; construction; marine fauna; swedish west coast; diving tourism; succession;

  Sammanfattning : Artificial reefs are being built in most parts of the world for a wide variety of purposes. Divingtourism is a common motivator for the construction of many reefs, particularly in the tropics,although the most widely used purpose is to improve or reconstruct hard bottom habitats andincrease the yield from fisheries. LÄS MER

 2. 2. Sverige som dykdestination : förutsättningar för dykturism

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :David Nilsson; Danny Selvåg; Johan Öhrling; [2013]
  Nyckelord :Dykning; Sverige; Turism; Dykturism; Dykturister samt ekoturism;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Sverige som dykdestination Författare: David Nilsson, Danny Selvåg & Johan Öhrling Kurs: Turismvetenskap III Institution:Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar Handledare: Hans Wessblad Problem: Den svenska dykturismen är relativt outvecklad. Trots detta tillhör Sverige de länder i världen som har flest dykare per capita. LÄS MER