Sökning: "Dynamic feedback"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Dynamic feedback.

 1. 1. Interactive Ecosystem Simulator

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :JOHAN ATTERFORS; CARL HOLMBERG; ALEXANDER HUANG; ROBIN KARHU; BRAGE LAE; ALEXANDER LARSSON VAHLBERG; [2021-09-07]
  Nyckelord :Ecosystem; Simulation; Unity; AI; ML; RL; ABM; GA; PCG; Welford;

  Sammanfattning : As ecosystems are complex domains, both analytical and computer-aided modelscan aid in gaining insights about their dynamics. One such computer-aided modelis the concept of ecosystem simulation. This project aims to build an interactiveand visual ecosystem simulation in the Unity game engine. LÄS MER

 2. 2. Using Corrective Feedback to Improve Grammatical Accuracy in Student Writing in the EFL Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alexander Rau; Caroline Johansson; [2021]
  Nyckelord :Grammar; ESL; EFL; SLA; Corrective Feedback; Accuracy; Writing Skills; Indirect Feedback; Direct Feedback; Focused Feedback; Unfocused Feedback; Meta-linguistic Feedback; Dynamic feedback;

  Sammanfattning : With the rise of English as the go-to language in the world, it has also become an important subject in the Swedish education system, aimed at preparing students for the English requirements expected of them in higher education and business. However, communication and content have become the main focus in the classroom, with grammar and accuracy being judged as variably important from teacher to teacher. LÄS MER

 3. 3. Verktyg För Apidokumentation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Gårdebratt; Jonathan Hagberg; [2021]
  Nyckelord :Data; API; Verktyg; React; Dokumentation; Anrop; Docusaurus; JavaScript; API-dokumentation; Askås;

  Sammanfattning : Med ett ökat antal API:er på internet ökar även behovet av anvisningar kring dessa. När användarna för API:er har olika nivåer av erfarenhet blir den nödvändiga dokumentationen och instruktionerna svårare att precisera från en utvecklares perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Challenges of Implementing a Product Life Cycle Process : A Study at Stora Enso

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :GRETA EKENBERG; JENNY STÅHL; [2021]
  Nyckelord :Product life cycle process; product portfolio management; innovation processes; implementation; change management; Produktlivscykelprocess; projektportföljshantering; innovationsprocesser; implementering; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Today, there is a great need for companies to be dynamic and cope with the fast-changing environment to stay competitive, stressing the need for well-defined processes for innovation and product portfolio management. For larger companies, it has been proven to be difficult to change traditional ways of working and adjust to new changes. LÄS MER

 5. 5. The carbon cycle and systems thinking : Conceptualizing a visualization-based learning system for teaching the carbon cycle that supports systems thinking

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mina Mani Kashani; [2021]
  Nyckelord :Carbon cycle; Systems thinking; Adaptive learning systems; Environmental literacy; Intelligent tutoring systems;

  Sammanfattning : Today, climate change, has become one of the greatest societal challenges of our time. This challenge requires an accurate understanding of climate change for making informed decisions regarding the environmental issues. The carbon cycle is one of the earth’s complicated cycles that has a critical role in the planet’s climate. LÄS MER