Sökning: "Dynamisk anpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Dynamisk anpassning.

 1. 1. Brexit: stor politisk osäkerhet : En studie om hur svenska SME-företag hanterar osäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik de Stefanis; Juta Lander; [2018]
  Nyckelord :politisk osäkerhet; Brexit; export och import av varor; handelsrelationer; riskhantering; SME-företag; strategisk styrning; strukturerad styrning; inkrementell styrning; dynamisk styrning;

  Sammanfattning : Brexit utgör en stor politisk osäkerhet eftersom det är första gången som ett land lämnar EUsfrihandelsavtal. Osäkerheten kring detta gör att det är mycket svårt att förutse hur Sverigeshandelsmöjligheter med Storbritannien kommer att påverkas. LÄS MER

 2. 2. Underrättelsefunktion i en komplex och dynamisk miljö : ur ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Thomas Ottosson; [2018]
  Nyckelord :Underrättelsesystem; komplex; dynamisk; Weber; Mintzberg; adhokrati; ASIFU; ISR TF;

  Sammanfattning : En underrättelsefunktion som ska hantera en motståndare i en komplex och dynamisk miljö ställs inför en svår uppgift. Möjligheterna till framgång ökar om flera olika inhämtningsmetoder nyttjas i kombinerade underrättelseoperationer. LÄS MER

 3. 3. Integrationspolitikens utmaningar på kommunal nivå : En studie om immigranter i Sjöbo och Åstorp

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klas Holm; [2018]
  Nyckelord :integration; integrationspolitik; statsvetenskap; statskunskap; politik; Åstorp; Sjöbo; Skåne; Sverige; Socialdemokraterna; Moderaterna; Sverigedemokraterna; S; M; SD; invandring; invandrare; invandra; immigranter; immigrant; migration; emigrering; emigrera; flykting; flyktingar; flyktingkrisen; 2015; Syrien; Afghanistan; Irak; Iran; Turkiet; Polen; Europa; Kina; Colombia; Asien; mellanöstern; EU; svenska; svenska för invandrare; SFI; Sydamerika; Afrika; Eritrea; Holland; Nederländerna; intervju; intervjuer; enkät; enkäter; enkätundersökning; enkätundersökningar; kvalitativ; kvantitativ; statistik; partier; parti; utvandring; utvandra; segregation; integrera; segregera; integrering; segregering; kommun; kommuner; ålder; kön; islam; muslim; religion; religiös; muslimer; tid; anpassning; assimilering; assimilera; regression; analys; graf; analyser; regressioner; grafer; Will Kymlicka; Will; Kymlicka; politisk teori; teori; filosofi; dynamik; dynamisk; effektiv; anspråk; anspråken; mångkultur; vädjan; inkludering; inkludera; medborgarskap; medborgare; utbildning; arbete; symboler; autonomi; minoritet; minoriteter; stat; politiker; ursprung; kultur; kulturell; kulturellt;

  Sammanfattning : Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren och i samband med flyktingkrisen 2015 steg antalet nyanlända dramatiskt. Denna utveckling har orsakat debatt om immigranters rättigheter och krav för integration som staten bör ställa för att utveckla integrationen av immigranter i det svenska samhället. LÄS MER

 4. 4. Virtual Crank Angle based Cylinder Pressure Sensor

  Master-uppsats, KTH/Förbränningsmotorteknik

  Författare :Christopher Ringström; [2017]
  Nyckelord :virtual sensor; in-cylinder pressure; heat release; wiebe parametrisation; indicated work; virtuell sensor; cylindertryck; värmeavgivning; wiebe anpassning; indikerat arbete; diesel motor;

  Sammanfattning : Closed-loop combustion control is an on-going field of research for improving reducing engine emissions and increasing efficiency. Cylinder pressure is a key parameter to monitor for combustion feedback. LÄS MER

 5. 5. Virtual Crank Angle based Cylinder Pressure Sensor

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Avd.)

  Författare :Christopher Ringström; [2017]
  Nyckelord :Virtual sensor; In-cylinder pressure; Heat release; Wiebe parametrisation; Indicated work; Virtuell sensor; Cylindertryck; Värmeavgivning; Wiebe anpassning; Indikerat arbete; Diesel motor;

  Sammanfattning : Closed-loop combustion control is an on-going field of research for improving reducing engine emissions and increasing efficiency. Cylinder pressure is a key parameter to monitor for combustion feedback. LÄS MER