Sökning: "Dynamisk psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Dynamisk psykologi.

 1. 1. Kritiska händelser vid utryckningskörning : Polisers egna berättelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Susanne Axelsson; Mia Mörtvik; [2017]
  Nyckelord :Qualitative Method; Semi-Structured Interview; Narrative Analysis; Emergency driving; Blue Light; Police Officer; Kvalitativ metod; Semistrukturerad intervju; Narrativ analys; Utryckningskörning; Blåljus; Poliser;

  Sammanfattning : Olyckor med polisfordon fortsätter att öka. Litet är dock känt om polisers egna upplevelser av kritiska händelser under utryckningskörning. För att bidra till ökad förståelse för utryckningskörning var studiens syfte att undersöka hur poliser beskriver sina upplevelser av utryckningsförloppet. LÄS MER

 2. 2. Comparison between gaze and moving objects in videos for smooth pursuit eye movement evaluation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Andrea Åkerström; [2015]
  Nyckelord :2015; detecting; eye; tracking; smooth-pursuit; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When viewing moving objects in videos the movement of the eyes is called smooth pursuit. For evaluating the relationship of eye tracking data to the moving objects, the objects in the videos need to be detected and tracked. In the first part of this thesis, a method for detecting and tracking of moving objects in videos is developed. LÄS MER

 3. 3. Att förstå och bli förstådd : En studie kring existentiella dimensioner i psykoterapi

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Bengt Sundberg; [2009]
  Nyckelord :existential therapy; life sentence; phenomenology; psychoterapy; young adults; existentiell terapi; fenomenologi; livsmening; psykoterapi; unga vuxna;

  Sammanfattning :   Syftet med denna studie var att genomföra fördjupade reflektioner kring två fall i psykoterapi. Studien gjordes som praktikforskare och från min erfarenhet som psykoterapeut och existentiell terapeut. LÄS MER

 4. 4. Dynamisk pedagogik : Dess tillkomst och teoribildning tecknad utifrån Dan Lipschütz livsberättelse

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner

  Författare :Eva Borseman; [2008]
  Nyckelord :Dynamisk pedagogik; skapande; samspel; självpedagogik; ledarskap; Kordainstitutet; förskollärarutbildningen; humanistisk psykologi; reformpedagogik; dramapedagogik; socialpsykologi; estetiska läroprocesser; nätverk; Dan Lipschütz; livsberättelse.;

  Sammanfattning : Dynamisk pedagogik är en metod där man utifrån en demokratisk värdegrund arbetar med individers och gruppers kommunikativa och kreativa processer för att medverka till ökad självkännedom. Dynamisk pedagogik har funnits på Lärarhögskolan i Stockholm sedan mitten av 1960-talet och till en början som ämnet skapande dramatik i förskollärarutbildningen. LÄS MER

 5. 5. Kan man uppmärksamma mer än en sak samtidigt?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Kognitionsvetenskap

  Författare :Mojtaba Ghafari; [2005]
  Nyckelord :Medvetandet; Kognitiv psykologi; Bauby; Philosophy; Filosofi; Psychology; Psykologi; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats tänker jag undersöka mekanismen för den mänskliga uppmärksamheten. För detta ändamål har jag lyft ut definitionen av uppmärksamheten ifrån definitionen av medvetandet. Jag är intresserad av att redovisa min åsikt om den rena uppmärksamheten. LÄS MER