Sökning: "Dynamiska förmågor"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Dynamiska förmågor.

 1. 1. Människans värde i den digitaliserade banken. En kvalitativ studie om hur det mänskliga värdet kan bidra med konkurrensfördelar i en digitaliserad bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Hedencrona; Ida Perstedt; [2019-05-07]
  Nyckelord :Digitalisering; Bank; Institutionell teori; Företagsstrategi; Resurser; Dynamiska förmågor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att utmana befintliga idéer med innovativa processer - En studie om consumer cleantech-företags dynamiska förmågor under uppstartens tidiga faser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Schmitz Jakobsson; Erik Stolt; [2018-06-26]
  Nyckelord :Consumer Cleantech; dynamiska förmågor; startup; smartup; konsument och hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: I allt större utsträckning driver klimatförändringar globala trender som bidrar till förändring av samhällelig, miljömässig och kulturell karaktär. Effekter av globala trender är iakttagbara även på marknaden vilket driver både utbud och efterfrågan på lösningar som möjliggör mer kostnadseffektiva, användarvänliga och hållbara val i relation till dagens utbud av varor och tjänster. LÄS MER

 3. 3. Building Competitive Advantage Through Open Innovation : A case study in the financial technology sector

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Jonsson Holm; Felix Andersson; [2018]
  Nyckelord :Competitive advantage; financial technology; fintech; business ecosystem; open innovation; resources; dynamic capabilities; processes; Konkurrensfördelar; finansiell teknologi; fintech; affärsekosystem; öppen innovation; resurser; dynamiska förmågor; processer;

  Sammanfattning : The modern financial industry includes fast-changing technology, new regulations, and markets where companies at times find themselves at disadvantage. This study focuses on how organizations can build competitive advantage, particularly by drawing on the open innovation concept. LÄS MER

 4. 4. Centraliseringsgradens påverkan på dynamiska förmågor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Malmqvist; Gustav Broberg; Josefine Wittlock; [2017]
  Nyckelord :Dynamiska förmågor; lärande; relationer; centralisering; decentralisering.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att bidra till befintlig forskning om dynamiska förmågor genom att undersöka om det finns några påtagliga skillnader mellan dynamiska förmågor i två managementkonsultbolag med olika grader av centralisering. Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ flerfallsstudie på Implement Consulting Group AB och Kvadrat AB. LÄS MER

 5. 5. Organizational innovation for rapidlychanging environments : A case study on large multinational Swedish companies in comparison to the Silicon Valley model

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :VIKTOR TILLQVIST; KASPER BOURDETTE; [2016]
  Nyckelord :silicon valley model; dynamic capabilities; a continuously changing organization; a; silicon valley modellen; dynamisk förmåga; en kontinuerligt föränderlig organisation;

  Sammanfattning : Megatrends such as globalization, digitalization and the increased rate of technological   developmentare all example of aspects that directly affect and challenge companies. While it opens up for new business opportunities it also serves an increasingly competitive climate and puts tougher pressure on organizations. LÄS MER