Sökning: "Dynamiska kapabiliteter"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Dynamiska kapabiliteter.

 1. 1. ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caisa Erixon; Mohammad Khalil; Hanna Nyremo; [2019]
  Nyckelord :Resursbaserat synsätt; Varaktiga konkurrensfördelar; VRIO; Dynamiska kapabiliteter; ICA-handlare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga. En fallstudie av ICA-handlare i Skåneregionen Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic management, 15 högskolepoäng Författare: Caisa Erixon, Mohammad Khalil och Hanna Nyremo Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Resursbaserat synsätt, Varaktiga konkurrensfördelar, VRIO, Dynamiska kapabiliteter, ICA-handlare Syfte: Syftet med studien är att belysa hur ICA-handlare strategiskt arbetar för att bevara sin marknadsposition i en allt mer dynamisk bransch. LÄS MER

 2. 2. Bakom datorskärmarna - En flerfallsstudie om spelutvecklingsföretags dynamiska kapabiliteter inom ramen för den resursbaserade teorin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Krottler; Nicholas Roovete; Magnus Johnsson Wallin; [2018]
  Nyckelord :Dynamic Capabilities; Resource-Based View; Survival; Resources; Capabilities; Dynamiska kapabiliteter; Resursbaserad teori; Överlevnad; Resurser; Kapabiliteter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to further contribute on the theory of dynamic capabilities, integrated in the resource-based theory, by investigating how resources generate dynamic capabilities. Furthermore, the study aims to investigate how the resources and dynamic capabilities affect a company's ability to survive over time. LÄS MER

 3. 3. Vad doktorn ordinerar - under huden på varaktiga konkurrensfördelar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Johansson; Amelie Karlsson; Mette Härning-Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Dynamiska kapabiliteter; Resursförändringar; Nätverkseffekter; Virtuell primärvård; Digitalisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how new digital industries are able to create dynamic capabilities. In order to investigate this, the study focuses on network effects’ possible impact on changes in resources, which are two theories within the field of Strategic Management that we wish to combine... LÄS MER

 4. 4. Butikerna bakom skärmen – Kapabiliteter inom e-handeln och dess påverkan på effectiveness i en dynamisk miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Svensson; Munni Akter; Livia Bjurling; Josephine Sjölin; [2016]
  Nyckelord :E-handel; Kapabiliteter; Effectiveness; Värdeskapande; Dynamisk miljö; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka kapabiliteter inom e-handeln som påverkar företags värdeskapande genom effectiveness i en dynamisk miljö. Metod: Via en kvalitativ ansats genomfördes en multipel fallstudie med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Absorb it!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Denise Sandberg; Astrid Lilja; Viktoria Enhager; [2016]
  Nyckelord :Dynamiska kapabiliteter; absorptionsförmåga; öppen innovation; kunskapsanskaffning; kunskapsassimilation; kunskapstransformation; kunskapsexploatering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Absorb it! - An investigation of the four underlying capabilities of the absorptive capacity Seminariedatum: 2016-06-02 Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå̊, 15 HP Författare: Astrid Lilja, Denise Sandberg, Viktoria Enhager Handledare: Devrim Göktepe-Hultén Nyckelord: Dynamiska kapabiliteter, absorptionsförmåga, öppen innovation, kunskapsanskaffning, kunskapsassimilation, kunskapstransformation, kunskapsexploatering Syfte: Vårt syfte med studien är att undersöka i vilken utsträckning den dynamiska kapabiliteten absorptionsförmågan med dess fyra underliggande förmågor kunskaps- anskaffning, anpassning, transformation och exploatering påverkar företags förmåga att utnyttja öppen innovation. Studien ämnar även att identifiera likheter och olikheter kring hur företag av olika storlekar absorberar öppen innovation. LÄS MER