Sökning: "Dysfagi"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Dysfagi.

 1. 1. Konsistensanpassning för personer med dysfagi: Översättning och kulturell anpassning av International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Dahlström; Ida Henning; [2021-02-12]
  Nyckelord :IDDSI; dysfagi; översättning; konsistensanpassning; kulturell anpassning; IDDSI; dysphagia; translation; consistency modification; cultural adaptation;

  Sammanfattning : Swallowing difficulties (dysphagia) are estimated to affect 590 million peopleworldwide. Food or fluid consistency modification is a common intervention for peoplewith dysphagia. This study aims to translate and culturally adapt the InternationalDysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) to Swedish. LÄS MER

 2. 2. Dysfagi till följd av stroke – Sjuksköterskans kunskap om symtom, tecken och omvårdnadsåtgärder: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Dahl; Josefine Gabrielsson; [2020]
  Nyckelord :Dysphagia; literature review; knowledge; nurse; stroke.; Dysfagi; litteraturöversikt; kunskap; sjuksköterska; stroke.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 25 000 - 30 000 människor i Sverige av stroke. Två tredjedelar av patienterna i det akuta stadiet av stroke får dysfagi vilket innebär en ökad risk för komplikationer. LÄS MER

 3. 3. Översättning av sväljtestet GUSS-ICU : För att upptäcka sväljsvårigheter hos extuberade patienter på IVA

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Gustafsson Nilsson; Emma Norén; [2020]
  Nyckelord :GUSS-ICU; World Health Organization; WHO; Intensivvårdsavdelning; IVA; sväljning; sväljsvårigheter; dysfagi; intubering; extubering; screeningtest; översättning; validering; FUS; COVID-19; sväljtest; intensivvårdspatienter; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   The Gugging Swallowing Screen - Intensive Care Unit (GUSS-ICU) är ett screeningtest med syfte att fånga upp indikationer på sväljsvårigheter efter långvarig intubering hos inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). I dagsläget finns det inget svenskt översatt och validerat screeningtest för omvårdnadspersonalen att använda vid bedömning av sväljförmågan efter extubering på IVA. LÄS MER

 4. 4. Analys av prioriteringar för nybesök till logoped gällande vuxna neurologi- och dysfagipatienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Lawen Saleh; [2020]
  Nyckelord :logopedi; prioritering; neurologi; dysfagi; afasi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund. Prioriteringar är nödvändiga inom hälso- och sjukvården eftersom samhällets resurser är begränsade. Hälso- och sjukvårdspersonal har alltid behövt prioritera mellan olika behandlingar och patientgrupper. Logopeder är också en av de professioner som dagligen ställs införa svåra prioriteringsval mellan patienter. LÄS MER

 5. 5. Översättning av sväljtestet GUSS : För att upptäcka dysfagi efter stroke

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Rim Mohamed Said; Dina Salem; [2020]
  Nyckelord :GUSS; Stroke; Dysfagi; Översättning; WHO;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Vid bedömning av dysfagi kan testet The Gugging Swallowing Screen (GUSS) användas. Detta test undersöker den direkta och indirekta sväljfunktionen. Screeningstestet GUSS möjliggör bedömning av sväljfunktionen vid de olika konsistenserna: trögflytande, flytande och fast föda. LÄS MER