Sökning: "Dysfagi"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Dysfagi.

 1. 1. Dysfagi till följd av stroke – Sjuksköterskans kunskap om symtom, tecken och omvårdnadsåtgärder: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Dahl; Josefine Gabrielsson; [2020]
  Nyckelord :Dysphagia; literature review; knowledge; nurse; stroke.; Dysfagi; litteraturöversikt; kunskap; sjuksköterska; stroke.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 25 000 - 30 000 människor i Sverige av stroke. Två tredjedelar av patienterna i det akuta stadiet av stroke får dysfagi vilket innebär en ökad risk för komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Översättning av sväljtestet GUSS-ICU : För att upptäcka sväljsvårigheter hos extuberade patienter på IVA

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Gustafsson Nilsson; Emma Norén; [2020]
  Nyckelord :GUSS-ICU; World Health Organization; WHO; Intensivvårdsavdelning; IVA; sväljning; sväljsvårigheter; dysfagi; intubering; extubering; screeningtest; översättning; validering; FUS; COVID-19; sväljtest; intensivvårdspatienter; intensivvård;

  Sammanfattning : Bakgrund   The Gugging Swallowing Screen - Intensive Care Unit (GUSS-ICU) är ett screeningtest med syfte att fånga upp indikationer på sväljsvårigheter efter långvarig intubering hos inneliggande patienter på intensivvårdsavdelningar (IVA). I dagsläget finns det inget svenskt översatt och validerat screeningtest för omvårdnadspersonalen att använda vid bedömning av sväljförmågan efter extubering på IVA. LÄS MER

 3. 3. Analys av prioriteringar för nybesök till logoped gällande vuxna neurologi- och dysfagipatienter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Lawen Saleh; [2020]
  Nyckelord :logopedi; prioritering; neurologi; dysfagi; afasi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund. Prioriteringar är nödvändiga inom hälso- och sjukvården eftersom samhällets resurser är begränsade. Hälso- och sjukvårdspersonal har alltid behövt prioritera mellan olika behandlingar och patientgrupper. Logopeder är också en av de professioner som dagligen ställs införa svåra prioriteringsval mellan patienter. LÄS MER

 4. 4. Översättning av sväljtestet GUSS : För att upptäcka dysfagi efter stroke

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Rim Mohamed Said; Dina Salem; [2020]
  Nyckelord :GUSS; Stroke; Dysfagi; Översättning; WHO;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Vid bedömning av dysfagi kan testet The Gugging Swallowing Screen (GUSS) användas. Detta test undersöker den direkta och indirekta sväljfunktionen. Screeningstestet GUSS möjliggör bedömning av sväljfunktionen vid de olika konsistenserna: trögflytande, flytande och fast föda. LÄS MER

 5. 5. Tidiga tecken på sväljningssvårigheter vid ALS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Petra Backman; [2019]
  Nyckelord :ALS; dysphagia; FEES; ALS; dysfagi; FUS;

  Sammanfattning : Approximately 80% of all patients with ALS suffer from dysphagia sooner or later during the course of the disease. It is important to find patients with dysphagia in an early stage since weight loss and malnutrition, which dysphagia contributes to, are negative prognostic factors. LÄS MER