Sökning: "Dyslexia"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet Dyslexia.

 1. 1. Dyslexi och demokratisk kapacitet Dyslektiska elevers upplevelser av samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Törnlöf; [2019]
  Nyckelord :Dyslexia; experiences; democratic capacity; social studies; upper secondary school;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how students with dyslexia experience the teaching of social studies in upper secondary school, and how they actively participate on basis of democratic values. The research is based on a qualitative interview study that forms the basis of the empirical material. LÄS MER

 2. 2. Läser jag bättre eller minns jag bra? : Grundskoleelevers förmåga till ordavkodning vid upprepad mätning och förekomst av igenkänningseffekt i LäSt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Amer Hatic; Mikaela Popovici Valenzuela; [2019]
  Nyckelord :LäSt; dyslexia; reading disability; word decoding; retest-effect; reading; poor decoder; good decoder; reading difficulty; repeated administration.; LäSt; dyslexi; upprepad mätning; igenkänningseffekt; läsning; avkodning; ordavkodning; grundskoleelever; poor decoder; good decoder; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Ungefär 20% av befolkningen uppfyller kriterier för läs- och skrivsvårigheter. För att kunna hjälpa elever som uppvisar svårigheter av denna typ behövs reliabla och valida testinstrument. LäSt är ett normerat svenskt lästest som är väl använt på nationell basis i syfte att mäta barns förmåga till ordavkodning. LÄS MER

 3. 3. Hur lärare kan arbete i klassrummet inom de samhällsvetenskapliga ämnena utifrån dyslexins tre problematik faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Dyslexi; Dyslexia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Så det är bara att ta skiten och typ kriga" : Ungdomars upplevelser av att ha dyslexi i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Camilla Nygren; Pia Hildingsson; [2019]
  Nyckelord :dyslexia; education; young people; inclusive education;

  Sammanfattning : This paper describes a qualitative study of upper-secondary students’ experiences of having dyslexia in the school environment. The purpose was to examine which positive and negative experiences they have had in school and how they experienced the support given. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Web Accessibility for people with Dyslexia

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emma Indal; Ellinor Mavéus; [2019]
  Nyckelord :Web Accessibility; Dyslexia; Readability; Digitalization;

  Sammanfattning : Fem till åtta procent av Sveriges befolkning är diagnostiserade med dyslexi och nästan tjugofem procent har läs- och skrivsvårigheter. Nittiofyra procent av Sveriges befolkning använder internet inom alla områden i vardagen, allt från utbildning och arbete till att läsa nyhetstidningar och söka information i uppslagsverk. LÄS MER