Sökning: "Dysphagia"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Dysphagia.

 1. 1. Dysfagi till följd av stroke – Sjuksköterskans kunskap om symtom, tecken och omvårdnadsåtgärder: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emma Dahl; Josefine Gabrielsson; [2020]
  Nyckelord :Dysphagia; literature review; knowledge; nurse; stroke.; Dysfagi; litteraturöversikt; kunskap; sjuksköterska; stroke.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas 25 000 - 30 000 människor i Sverige av stroke. Två tredjedelar av patienterna i det akuta stadiet av stroke får dysfagi vilket innebär en ökad risk för komplikationer. LÄS MER

 2. 2. 3D printed food and customized siliconemolds : Investigating aesthetic appearance and food preparingmethods for a dysphagia diet

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Karlo Monfared; [2020]
  Nyckelord :3D printed food; additive manufacturing; dysphagia; food mold; 3D scanning; slicer; broccoli; food safe materials; food casting;

  Sammanfattning : Dysphagia is a serious eating disorder currently affecting around 100 thousand people in Sweden and it’s estimated that 1 in 10 people will develop some form of dysphagia during their lifetime around the world. The condition occurs mainly in elders and people who’ve suffered a stroke. LÄS MER

 3. 3. Tidiga tecken på sväljningssvårigheter vid ALS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Petra Backman; [2019]
  Nyckelord :ALS; dysphagia; FEES; ALS; dysfagi; FUS;

  Sammanfattning : Approximately 80% of all patients with ALS suffer from dysphagia sooner or later during the course of the disease. It is important to find patients with dysphagia in an early stage since weight loss and malnutrition, which dysphagia contributes to, are negative prognostic factors. LÄS MER

 4. 4. Livet med dysfagi efter stroke : En litteraturöversikt utifrån drabbade personers perspektiv och erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Stina Holmberg; [2019]
  Nyckelord :Complications; Dysphagia; Eating difficulties; Experience; Stroke; Dysfagi; Komplikationer; Stroke; Upplevelser; Ätsvårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stroke kan drabba vem som helst, det kan också komplikationen dysfagi. Med försämrad sväljningsförmåga kan också livskvalitén, hälsan och välbefinnandet hos de drabbade personerna påverkas. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av cervikal auskultation som komplement till klinisk bedömning av sväljningsförmåga – en pilotstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofia Almquist; Kelly Jerpenberg; [2018-12-13]
  Nyckelord :Cervikal auskultation; Fiberendoskopisk undersökning av sväljning; klinisk sväljundersökning; dysfagi; pilotstudie; Cervical auscultation; Fiberendoscopic examination of swallowing; clinical swallow examination; dysphagia; pilot study;

  Sammanfattning : This pilot study examines cervical auscultation as a complement to the clinical swallow examination. Nine speech and language pathologists (SLPs) with at least two years dysphagia experience, who attended a two-day course in cervical auscultation (CA) and regularly use CA, assessed the swallowing sounds of different consistencies recorded from 10 patients. LÄS MER