Sökning: "Dystoki"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Dystoki.

 1. 1. Reproduktionsdata hos schäfrar vid Försvarsmaktens hundavelsstation : dräktighet, kullstorlek och valpdödlighet

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emma May Genfeldt; [2021]
  Nyckelord :dräktighet; dystoki; kullstorlek; valpdödlighet; schäfer;

  Sammanfattning : Dräktighetstiden hos hund anses generellt vara mellan 62-64 dagar från ovulation. Dessa siffror är ganska konstanta till skillnad från om dräktighetstiden räknas från parning då tikens fertiliseringsperiod och spermiernas långa överlevnad i tiken gör att den skenbara dräktighets-tiden kan variera förhållandevis kraftigt. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av reproduktionsproblem hos berner sennentikar : med fokus på kullstorlek, förlossningsproblem och valpdödlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Linda Sofia Rasmus; [2021]
  Nyckelord :Berner sennen; dystoki; fertilitet; kullstorlek; reproduktion; reproduktionsproblem; valpdödlighet;

  Sammanfattning : 2009–2019 rapporterades årligen i medeltal 74 berner sennenkullar till Svenska Sennenhundklubben (SShK). Renrasiga hundars reproduktion är betydelsefullt för avel och rasens hälsa. Tidigare studier har undersökt reproduktionsproblem hos hundar både i Sverige och internationellt. LÄS MER

 3. 3. Dystoki och kejsarsnitt på marsvin : enkätstudie till veterinärer och marsvinsuppfödare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sandra Stolzenberg; [2020]
  Nyckelord :dystoki; kejsarsnitt; marsvin; toxikos; dräktighetstoxikos; dräktighet;

  Sammanfattning : Dystoki och andra dräktighetsrelaterade problem är relativt vanligt hos marsvin. Honan bör vara i lagom ålder och hull inför en dräktighet. Många marsvin som lever som sällskapsdjur lider av övervikt. Detta kan predisponera för problem vid dräktighet och förlossning. LÄS MER

 4. 4. Återintegrering efter obstetrisk fisteloperation : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad och medicinsk teknik

  Författare :Agnes Hermansson; Elena Skaf; [2020]
  Nyckelord :Obstetrisk fistel ämnesord ; återintegrering ämnesord ; korrektiv operation ämnesord ; integrerad litteraturstudie ämnesord ;

  Sammanfattning : Obstetrisk fistel beskrivs som en abnormal gång mellan vaginan och urinblåsan och/eller rektum, där urin och/eller avföring läcker ut okontrollerat. Den vanligaste orsaken till utvecklandet av obstetrisk fistel är en dystoki. LÄS MER

 5. 5. Dystoki hos brachycephala hundar och katter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Johanna Abrahamsson; [2019]
  Nyckelord :dystoki; brachycephala; dog; katt; kejsarsnitt; anatomi;

  Sammanfattning : Brachycephala hund- och kattraser ökar allt mer i popularitet, då de har blivit eftertraktade med avseende på deras utseende men även deras beteende, vilket kan ses genom att många av dessa hundraser har ökat i antal registreringar i flera länders kennelklubbar. Bland dessa brachycephala raser förekommer dock en hel del hälsoproblem, vilka har uppmärksammats allt mer de senaste åren, men då är det ofta främst andningsproblemen som lyfts fram. LÄS MER