Sökning: "Dystopia"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Dystopia.

 1. 1. Divergent; a Society Divided : An analysis of the factions, their similarities with class from a Marxist perspective and classism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna Svensson; [2021]
  Nyckelord :Veronica Roth; Divergent; dystopia; Marxism; class; classism; Veronica Roth; Divergent; dystopi; Marxism; klass; klassism;

  Sammanfattning : The background to this essay is that I wanted to analyze the factions in Veronica Roth´s novel Divergent and class from a Marxist perspective. I used a Marxist perspective on social class to find details that matched or looked similar to the novel and did an analysis and comparison between them. LÄS MER

 2. 2. Dreams of Democracy within Extreme Dystopias : A Study of the Imperium of Man

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Patrick Sundkvist; [2021]
  Nyckelord :Warhammer: 40000; dystopia; literature; authoritarianism; science-fiction; violence; police; leadership; hierarchy; government; law; punishment; Warhammer: 40000; dystopi; litteratur; auktoritär; science-fiction; våld; polis; ledarskap; hierarki; regering; lag; straff;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to analyse several of the extreme dystopian elements found in the Warhammer: 40000 megatext and reveal how these elements display critique towards authoritarian policies and philosophy. I opted for a close reading of several texts and analysed several characters’ relationship to the galactic empire known as the Imperium of Man and found themes of suppression of thought, self-existential crises and wishes for freedom. LÄS MER

 3. 3. Den svenska atombomben : Hur ber ttelser om svenska atomvapen f r ndrades  ren kring 1960.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jack Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Sweden; atomic bomb; 1958–1963; the Social Democrats; story telling; framing analysis.;

  Sammanfattning : The purpose is to understand the reasons for changed perceptions about Swedish nuclear weapons during the time when Sweden considered acquiring these weapons. The main question is: which stories about Swedish nuclear weapons did key players in Sweden present from 1958 to 1963 and how did these stories change. LÄS MER

 4. 4. SUYAMBOOR, self-constructed city

  Master-uppsats, KTH/Stadsbyggnad

  Författare :Niveda Karuppuswamy; [2021]
  Nyckelord :informal settlements; participatory; housing; public realm; river systems;

  Sammanfattning : Informal settlements are a natural and necessary part of urbanization. Occupied by victims of unsuccessful migration and viewed by the city dweller as a dystopia, these are incredibly self-sustaining parts of the city. LÄS MER

 5. 5. Dystopi, miljö och feminism : En litteraturdidaktisk undersökning om hur Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse kan användas i svenskundervisningen i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Atwood; ekofeminism; gymnasieskolan; litteraturdidaktik; svenska; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka den didaktiska potentialen i Margaret Atwoods Tjänarinnans berättelse och hur den kan användas i svenskundervisningen i gymnasieskolan för att utbilda elever i den svenska skolans etiska principer. Dessa etiska principer innefattar bland annat respekt för miljön, alla människors lika värde och jämställdhet. LÄS MER