Sökning: "Dzenita Ibrahimi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Dzenita Ibrahimi.

 1. 1. Språkligt tillgänglig undervisning för alla : Att undanröja hinder och utveckla möjligheter i lärmiljön

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Dzenita Ibrahimi; Karabegovic Sanela; [2019]
  Nyckelord :Lärmiljö; relationellt perspektiv; sociokulturellt förhållningssätt; språkutveckling; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Lärandemålen i skolan är idag formulerade på ett sätt som gör att de språkliga kraven är väldigt höga. För elever i språklig sårbarhet uppstår utmaningarna i mötet mellan de språkliga förutsättningarna och de språkliga kraven. Om de inte får möjlighet att delta kommunikativt, ökar risken för att de inte utvecklas optimalt. LÄS MER

 2. 2. Tvåspråkighet och skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Arijana Cehic; Dzenita Ibrahimi; [2010]
  Nyckelord :förskola; mångkultur;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka om och hur fyra pedagoger arbetar för att stimulera barns språkutveckling i en mångkulturell förskoleklass. Vi ville även se hur pedagogerna tänker när de väljer ut skönlitteratur för de tvåspråkiga barnen. LÄS MER