Sökning: "E L2"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden E L2.

 1. 1. ZWEITSPRACHERWERB UND SPRACH-EINSTELLUNG IM STANDARD-DIALEKT-UMFELD. Eine soziolinguistische Studie von Lernenden aus Schweden und Norwegen in der Deutsch-schweiz

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lea Späti; [2021-11-22]
  Nyckelord :tyska; master; Zweitspracherwerb; Spracheinstellung; Sprachgebrauch; Sozio-linguistik; Schweizerdeutsch; Standarddeutsch; Diglossie; Deutschschweiz; Schweden; Norwegen;

  Sammanfattning : EnglishSecond language acquisition and language attitudes in a standard-dialect environment. Swedes and Norwegians in German-speaking Switzerland.The simultaneous acquisition of Swiss German and Standard German in a standard-dialectal en-vironment such as German-speaking Switzerland poses a huge challenge for L2 learners. LÄS MER

 2. 2. PRAGMATIC TRANSFER: A STUDY OF REFUSAL STRATEGIES AMONG CHINESE LEARNERS OF ENGLISH

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Yang Song; [2021-10-04]
  Nyckelord :English; Cross-cultural refusals; Refusal strategies; Chinese learners of English; Pragmatic transfer; Language proficiency;

  Sammanfattning : The present study aims at exploring how negative pragmatic transfer has affectedChinese learners of English in terms of the completion of cross-cultural refusals and thecorrelation between their linguistic proficiency and pragmatic competence. The empirical datawere collected through an elicitation instrument, i.e. LÄS MER

 3. 3. Förändrade konsumtionsmönster i Karlstadscentrum under covid-19 : En studie om e-handelns påverkan på handeln i Karlstads stadskärna samt hur covid-19 påverkat människors konsumtionsmönster i Karlstad

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Jagiello Erwin Krystian; Gidlöf Rebecca; [2021]
  Nyckelord :Consumption patterns; e-commerce; downtown shopping; Covid-19; city center; Konsumtionsmönster; e-handel; centrumhandel; Covid-19; stadskärna;

  Sammanfattning : This essay aimed to investigate whether increased e-commerce during the current pandemic (covid19), could constitute a threat towards the retail industry in the city center of Karlstad. The study's main question reads as follows: Has the retail in the city center of Karlstad lost visitors to e-commerce since the outbreak of the pandemic? The study is based on research regarding changes in consumption patterns in relation to increased e-commerce, as well as time-geographical action theory that explains how the individual's actions are affected as a result of prevailing social and societal norms. LÄS MER

 4. 4. E-handelns olika utmaningar : En studie om de utmaningar e-handeln medför till störrre och mindre städer

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Lindhe; Isak Carlson; [2021]
  Nyckelord :e-commerce; city center and city planning.; E-handel; stadskärna och stadsplanering;

  Sammanfattning : Syftet med detta uppsatsarbete är att undersöka ifall större och mindre städer står inför olika utmaningar i och med den ökade e-handeln som skett under Covid-19.  De metoder som använts är informationssök för att få fram vad tidigare forskning säger angående ämnet. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 och studenters rörelsemönster. : En fallstudie om hur covid-19-pandemin har förändrat Karlstads universitets studentersrörelsemönster.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Ajar Hama Saeed; Karl Alvin Larsson; [2021]
  Nyckelord :rörelsemönster; färdmedel; covid-19; studenter;

  Sammanfattning : This study is about how the Covid-19 pandemic has changed Karlstads University’s students’movement pattern. The study will review how the Corona pandemic has changed humans and its movementpatterns. It will go through the definition of movement patterns and the kind of movementpatterns there are; necessary, voluntary and social. LÄS MER