Sökning: "E handel marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden E handel marknadsföring.

 1. 1. Marknadsplanering för e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Borgström; Ellinor Birgander; Antonia Melovic; [2018]
  Nyckelord :Marknadsplanering; e-handel; situationsanalys; marknadsföringsstrategi; marknadsföringstaktik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Marknadsplanering, e-handel, situationsanalys, marknadsföringsstrategi, marknadsföringstaktik Syfte: Syftet med rapporten är att studera hur företag verksamma inom e-handeln arbetar med marknadsplanering när det kommer till situationsanalys, marknadsföringsstrategi samt marknadsföringstaktik. Metod: Med ett interpretativistiskt perspektiv har en kvalitativ studie i form av fyra djupgående intervjuer med fem chefer inom marknadsföring genomförts. LÄS MER

 2. 2. Förpackning och förpackningsavfall : Vem bär ansvar i en tänkt försörjningskedja för en plastförpackning för livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Petersson; Michelle Johansson; [2018]
  Nyckelord :förpackning; hållbar förpackning; livsmedelsförpackning; producentansvar; avfallstrappan; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : An increased use of packaging has contributed to an increase of packaging waste. The purpose of this study is to identify how different organizations and consumer in a conceived supply chain affect waste disposal of packaging, how organizations and consumer can act and what obstacles and opportunities they encounter to contribute to a more environmentally friendly food packaging. LÄS MER

 3. 3. Reaktiveringsmejl : En metod för ökad lönsamhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Berntsson; Evelina Berggren; [2018]
  Nyckelord :online retail; shopping cart abandonment; conversion rate; marketing; reactivation emails; e-handel; shopping cart abandonment; konverteringsgrad; marknadsföring; reaktiveringsmejl;

  Sammanfattning : Trots att e-handeln har ökat under de senaste decennierna, är konverteringsgraden för onlinebutiker inom modesegmentet fortfarande låg. Detta kan bero på det fenomen som kallas “shopping cart abandonment”, vilket innebär att kunder lägger varor i sina virtuella varukorgar men inte sluför köpet. LÄS MER

 4. 4. E-handelns press på en ny process : En kvalitativ studie om svenska e-handelsföretags syn på konsumenternas köpbeslutsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Dennis Morin Mathisson; Marcus Rydasp; [2017]
  Nyckelord :Köpbeslutsprocessen; Konsumentbeteende; E-handel; Traditionell handel;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ledningen i svenska e-handelsföretag anser att köpbeslutsprocessens förutsättningar förändrats på e-handeln jämfört med traditionell handel. Vidare är vår avsikt att undersöka hur den traditionella köpbeslutsprocessen kan appliceras på e-handeln. Forskningsfrågor: 1. LÄS MER

 5. 5. Skräddarsydd kommunikation : Hur miljövänliga transporter bör kommuniceras enligt e-handelskonsumenten.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frida Carlsson; Grahn Selma; [2017]
  Nyckelord :Communication; format; incentives; obstacles; e-commerce; ecommerce consumer; environmentally friendly transportation; green marketing; sustainability; Kommunikation; format; drivkrafter; hinder; e-handel; e-handelskonsument; miljövänligare transporter; grön marknadsföring; hållbarhet;

  Sammanfattning : Handel via internet har vuxit i rekordfart vilket har lett till fler hemleveranser och därmed fler transporter. Samtidigt ökar behovet av att minska konsumtionens klimatpåverkan. Symboler har varit ett frekvent använt verktyg för att förmedla produkters miljöpåverkan. LÄS MER