Sökning: "E handel marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden E handel marknadsföring.

 1. 1. Geografiska skillnader i konsumenters köpbeteende : En kvantitativ studie om bostadsortens påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Victoria Westin-Ericsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globaliseringen av handeln har lett till att konsumenters köpbeteende är mer komplexa än tidigare. Tillsammans med att allt fler flyttar till större städer, vilket skapar en större klyfta mellan landsbygd och större städer, blir även skillnader i köpbeteendet tydligt märkbara. LÄS MER

 2. 2. En detaljhandel i förändring : En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Johanna Bengtsson; Robyn Nagy; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Retail; fashion industry; e-commerce; physical stores; integrated channels; sustainability; Detaljhandel; klädbranschen; e-handel; fysiska butiker; integrerade kanaler; hållbarhet;

  Sammanfattning : Titel: En detaljhandel i förändring - En studie om klädbranschens förändring, utveckling och framtid. Författare: Johanna Bengtsson, Robyn Nagy och Emelie Nilsson Handledare: Leif Rytting Examinator: Kaisa Lund Kurs: Kandidatuppsats 15hp. Företagsekonomi III - Marknadsföring. Turismprogrammet, Linnéuniversitetet, HT 2017. LÄS MER

 3. 3. Din order finns att hämta i butik : En kvantitativ studie om de element som påverkar kunders preferenser av fysiska klädbutiker i ett samhälle där e-handeln växer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Ebba Hesselgård; Fanny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Säljkanaler; Preferenser; Relationer; Sinnesupplevelser; Servicekvalitet; Kundmedverkan;

  Sammanfattning : Problemformulering: Nyttjandet av e-handel fortsätter att öka hos de svenska internetanvändarna och stjäl därmed andelar från de fysiska butikerna. Det syns en tydlig förändring i kundens köpprocess då många uppskattar tillgängligheten och smidigheten med digitala kanaler, vilket leder till en fundering kring vilka element kunden värdesätter och vill bevara i den traditionella butiken. LÄS MER

 4. 4. Relationsarbete för småföretag : En undersökning i relationsarbete för småföretag inom sällanköpshandeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Andreas Ljung; Fredrik Thaysen; [2018]
  Nyckelord :Relationsmarknadsföring; Kundrelationer; Kundlojalitet; Service; Sällanköpshandel; Småföretag;

  Sammanfattning : Hur företag arbetar för att särskilja sin verksamhet från sina konkurrenter är ett högst relevant ämne, då dagens handel är extremt konkurrensutsatt från både fysiska butiker samt den ökade e-handeln. Den traditionella marknadsföringen som mestadels syftade mot att locka nya kunder, har till viss del bytts ut mot en mer relationsinriktad marknadsföring som ämnar att behålla och värna om sina befintliga kunder. LÄS MER

 5. 5. Marknadsplanering för e-handelsföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Borgström; Ellinor Birgander; Antonia Melovic; [2018]
  Nyckelord :Marknadsplanering; e-handel; situationsanalys; marknadsföringsstrategi; marknadsföringstaktik; Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Marknadsplanering, e-handel, situationsanalys, marknadsföringsstrategi, marknadsföringstaktik Syfte: Syftet med rapporten är att studera hur företag verksamma inom e-handeln arbetar med marknadsplanering när det kommer till situationsanalys, marknadsföringsstrategi samt marknadsföringstaktik. Metod: Med ett interpretativistiskt perspektiv har en kvalitativ studie i form av fyra djupgående intervjuer med fem chefer inom marknadsföring genomförts. LÄS MER