Sökning: "E-Handel dagligvaror"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden E-Handel dagligvaror.

 1. 1. Val av inköpskanal : Hur kan köparpersonligheter påverka?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Felicia Isaksson; Hanna Östmann Hanngren; [2019]
  Nyckelord :E-commerce; convenience goods; attitude; buyer personalities; low-engagement products; habits; living conditions; E-handel; dagligvaruhandel; attityd; köparpersonligheter; lågengagemangsprodukter; vanebeteende; livssituation;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemformulering: Sverige är ett av de länder i världen där ehandel förekommer mest frekvent, dock inte av dagligvaror. Detta är ett problem för de matbutiker som väljer att erbjuda e-handel då det inte är lönsamt. LÄS MER

 2. 2. E-handel av dagligvaror : Varför tillämpas det inte mer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Elna Andersson; Johan Ekman; [2018]
  Nyckelord :e-commerce; convenience goods; consumer behaviour; buying behaviour; E-handel; dagligvaruhandeln; konsumentbeteende; köpbeteende;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har lett till en stor förändring kring hur konsumenter utför sina köp. I många branscher, exempelvis detaljhandeln, är e-handeln väldigt förekommande och börjar bli allt vanligare inom dagligvaruhandeln. LÄS MER

 3. 3. Dagligvaruhandelns implementering av e-handel : En studie om hur företag arbetar i en pågående förändringsfas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Carin Zachrisson; Viktor Sjöström; [2018]
  Nyckelord :E-handel; dagligvaror; konkurrens; kundlojalitet; omnikanaler;

  Sammanfattning : Background and problem: It is only in recent years that e-commerce of groceries has gained momentum. Between 2014 and 2016, the annual increase in digital food sales was approximately 30% and it is expected to increase sharply in the future. LÄS MER

 4. 4. Skräddarsydd kommunikation : Hur miljövänliga transporter bör kommuniceras enligt e-handelskonsumenten.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Frida Carlsson; Grahn Selma; [2017]
  Nyckelord :Communication; format; incentives; obstacles; e-commerce; ecommerce consumer; environmentally friendly transportation; green marketing; sustainability; Kommunikation; format; drivkrafter; hinder; e-handel; e-handelskonsument; miljövänligare transporter; grön marknadsföring; hållbarhet;

  Sammanfattning : Handel via internet har vuxit i rekordfart vilket har lett till fler hemleveranser och därmed fler transporter. Samtidigt ökar behovet av att minska konsumtionens klimatpåverkan. Symboler har varit ett frekvent använt verktyg för att förmedla produkters miljöpåverkan. LÄS MER

 5. 5. Att åldras i en epok av teknisk utveckling - Om relationen mellan digitala matinköp och välbefinnande hos äldre

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Fanny Eriksson; Kristine Martinson; [2016-08-16]
  Nyckelord :dagligvaror; e-handel; hemtjänst; välbefinnande; äldre;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen leder till innovativa lösningar. Inom vård- och äldreomsorgenutreds hur tekniken kan effektivisera hemtjänstens rutiner för dagligvaruinköp. LÄS MER