Sökning: "E-governace"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet E-governace.

  1. 1. ATT LEDA OCH STYRA FÖR DIGITALT LÄRANDE En fallstudie om upplevda förutsättningar för digitalisering och lärande i offentlig verksamhet

    Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

    Författare :Sabine Cervin; Christian Nordén; [2018-07-04]
    Nyckelord :Digitalisering; lärande; kommunikation; verksamhetsstyrning; organisationsförändring; E-governace; E-leadership; digital kompetens;

    Sammanfattning : An environment that offers and assumes digital services and digital management solutions that have previously been done in an analog way, also demands an in-creased understanding of the challenges of digitalization in public-sector (Regeringen, 2018). Furthermore it requires that individuals that use digital re-sources have the qualifications and conditions needed. LÄS MER