Sökning: "E-government"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet E-government.

 1. 1. En primärvårdsmarknad i förändring : En kvalitativ studie om de digitala vårdcentralernas påverkan på den svenska primärvårdsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Lindkvist; Julia Hässel; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala vårdcentraler; primärvårdsmarknaden; kvasimarknader; e-hälsa; e-government;

  Sammanfattning : Studien undersöker digitaliseringens påverkan på den svenska primärvårdsmarknaden. Digitaliseringen konkretiseras av de digitala vårdcentralernas etablering på marknaden sedan några år tillbaka. LÄS MER

 2. 2. Challenges by defining av scope statement for a digitalization project : A qualitative study within the public sector based on the case study eAkte

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Janice Wrobel; Jacqueline Taschek; [2019]
  Nyckelord :Project Management; Scope statement; Knowledge sharing; Digitalisation; Public Sector;

  Sammanfattning : Almost every change within an organisation is done through projects; however this is  problematic, since projects often fail due to unavailable resources and a lack of quality. Therefore, management of the project's scope seems to be essential because it has an impact on the whole project performance. LÄS MER

 3. 3. Investigating challenges in the implementation of e-government services: A case of Rwanda

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Gahamanyi William Hakizimana; Mohamed Muhe; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An electronic government (e-government), can be simply defined as an effort of employing information and communication technology (ICT) tools to provide services to citizens. Regardless of the synergies, it creates and the remarkable benefits it offers to governments and societies, e-government faces several challenges and obstacles. LÄS MER

 4. 4. Som ett öppet vykort? : En fallstudie av hantering och bevarande av e-post ur ett informationssäkerhet- och informationskulturperspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Jenny Silander; [2019]
  Nyckelord :E-mail; Information security; Information culture; E-government; Archivists; Registrars; The General Data Protection Regulation GDPR ; E-post; informationssäkerhet; informationskultur; e-förvaltning; arkivarier; registratorer; dataskyddsförordningen;

  Sammanfattning : This thesis is based on a case study of two Swedish municipalities. I have studied which strategies archivists and registrars use for managing and preserving e-mail within these organizations. The study constitutes a comparison between a municipality that has introduced a e-archive and one that has not done so. LÄS MER

 5. 5. En studie om kritiska faktorer vid implementering av E-förvaltning inom skolan. : En internanvändares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :David Andersson; [2019]
  Nyckelord :Factors; E-Government; Implementation; Kritiska faktorer; E-förvaltning; Implementation;

  Sammanfattning : Under de senare åren har många av de tjänster som har drivits av regering runt om i världen börjat bli mer och mer digitaliserade. Med detta menas att många processer som krävde manuell/fysisk hantering har blivit möjliga att utföra på datorn i hemmet utan att behöva möta företaget eller organisationen direkt. LÄS MER