Sökning: "E-government"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet E-government.

 1. 1. Artificiell Intelligens inom Offentlig Sektor : Kritiska Framgångsfaktorer för Implementering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Jonas Tollofsen; Farah Magami; [2023]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Critical Success Factors; Implementation; E-government; Public Sector; Artificiell Intelligens; Kritiska Framgångsfaktorer; Implementering; E-förvaltning; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : AI har fått en ökad betydelse för både privat och offentlig sektor och har potentialen till att revolutionera våra samhällen och liv i större utsträckning än både industriella och digitala revolutionen. Trots detta så finns det en svårighet att framgångsrikt implementera AI inom den offentliga sektorn där mängden forskning och framgångar ligger bakom den privata sektorn. LÄS MER

 2. 2. The influence of institutional factors on the effectiveness of global product launch

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Diego Daniel Vargas Carmona; Mohamed Kamil Morsi Mahmod; [2023]
  Nyckelord :global product launch; institutional factors; panel regression analysis;

  Sammanfattning : In today’s fast-changing markets, many international firms invest a significant amount of money in terms of marketing and technology to launch their products globally. To reduce such costs, a better understanding of the factors that affect the performance of global products launch is needed. LÄS MER

 3. 3. Statlig elektronisk identifiering i en marknadsdriven försörjningsmodell : om dess förutsättningar och utmaningar i Sverige

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationssystem och digitalisering; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linus Blomgren; Hubert Czekierda; [2023]
  Nyckelord :electronic identification; eID; swedish eID; digitalization; e-government; digital divide;

  Sammanfattning : In Sweden, a government eID has long been a concept that has not been realized. The development of government eID in both Sweden and around the world has been problematic. Even if a government eID is developed, adoption of this can also be problematic. LÄS MER

 4. 4. Kommuners val av e-tjänster : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Arvid Ahlborg; [2023]
  Nyckelord :Public e-service; E-government; Choice of e-services; Digitalization; Offentliga e-tjänster; E-förvaltning; Val av e-tjänster; Digitalisering;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner står inför stora utmaningar i framtiden med att kunna tillhandhålla de välfärdstjänster som förväntas av dem, detta framförallt på grund av en ökande äldre befolkning. För att klara av dessa utmaningar har digitalisering och utnyttjandet av dagens teknik lyfts fram som en lösning, där e-tjänster har en betydande roll för kommuner. LÄS MER

 5. 5. Putting the I in I-voting: An examination of internet voting adoption factors on the individual level

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Daniel Chatten; Jesper Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Internet voting; Electronic voting; Election; Adoption factors; Technology Acceptance Model TAM ; E-government adoption; Ease of use; Usability; Trust;

  Sammanfattning : Internet voting (i-voting) has been researched since countries started trialing it two decades ago. Although several countries have abandoned their trials, some implemented i-voting in national elections. LÄS MER