Sökning: "E-handel äldre"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden E-handel äldre.

 1. 1. Förändrade konsumentbeteenden till följd av coronapandemin : En kvantitativ studie ur ett konsumentperspektiv baserad på dagligvaruhandeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Julia Haglund; Felicia Lavesson; [2021]
  Nyckelord :Corona pandemic; grocery trade; choice of grocery chain; e-commerce; consumer behaviour; younger generation; older generation; Coronapandemi; dagligvaruhandel; val av dagligvarukedja; e-handel; konsumentbeteende; yngre generationen; äldre generationen;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt och okänt virus i staden Wuhan i Kina. Det visade sig vara mycket smittsamt och i början av 2020 hade tusentals människor runt om i världen drabbats av viruset. Utbrottet av coronapandemin har inneburit och innebär än idag stora förändringar för både individer och företag. LÄS MER

 2. 2. Webbtillgänglighet för en senior målgrupp inom e-handeln : Kartläggning av till vilken grad den svenska e-handeln inom hälsa uppfyller de EU-direktiv som offentliga organ förväntas efterfölja

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Alfred Fors Ottosson; Louise Johansson; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; Web Guidelines; Category page; WCAG; Web Accessibility; E-handel; Webbriktlinjer; Kategorisida; WCAG; Webbtillgänglighet;

  Sammanfattning : Webbtillgänglighet är en viktig aspekt för att säkerställa en bra kundupplevelse. För att uppnå webbtillgänglighet bör webbplatser vara tillgängliga för alla användare oavsett eventuella nedsättningar. LÄS MER

 3. 3. Navigerbar e-handel för äldre

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Tandberg Tandberg; Elliot Magnusson; Gustav Dahlin; Isabelle Johansson; Philip Papalelas Kantola; Wilhelm Hansson; William Köhler; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : An estimated 46% of the Swedish population above the age of 75 never uses Internet, and one of the main reasons is experienced complicated and hard to understand technology [1]. The purpose of this study was to investigate how an e-commerce website can be developed which is percieved as navigable by elderly users. LÄS MER

 4. 4. Konsumentattityder : En kvantitativ studie om två olika generationers attityd mot E-handeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olivia Andersson; Linnea Jonsson; [2019]
  Nyckelord :consumer behavior; physical store; E-commerce; safety; service; user-friendliness; konsumentbeteende; fysisk handel; E-handel; trygghet; service; användarvänlighet;

  Sammanfattning : Den snabba tekniska utvecklingen som har skett under de senaste två årtionden har lett till nya innovativa möjligheter för dagens konsumenter. Idag är inköpen inte längre begränsad till öppettider eller till besök i fysiska butiker och en stor del av kläderna som konsumeras köps via E-handelsföretag. LÄS MER

 5. 5. Trend analysis of custome rbehavior and prediction of future actions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Mikael Hultkvist; Emil Blohmé; [2017]
  Nyckelord :E-commerce; Predictions; Modelevaluation; Logisticregression; Clustering.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : E-commerceisgrowingwithinalotsofareas. Itcreatesnewchallengesbutalsoalot of possibilities for the companies. In this thesis we will try to understand customer behaviorthroughaparametricmodel,namelylogisticregression. Theavailabledata isprovidedbyabigcompanyinSwedenwhichissellingproductsthatcanbebought weekly. LÄS MER