Sökning: "E-handel"

Visar resultat 21 - 25 av 749 uppsatser innehållade ordet E-handel.

 1. 21. Spelar tillgången till fysiska butiker någon roll? : En kvalitativ studie om Generation Ys användning av e-handel för mode

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Daniel Söreng; Klara Kindlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att handla mode via e-handel är idag lika självklart som att handla mode i fysiska butiker. Då många konsumenter utnyttjar e-handelns för att handla modevaror är det intressant för företag att få en förståelse för konsumentbeteende online. LÄS MER

 2. 22. En studie av ändamålsenlighet vid e-handel för lokalhyrning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :William Bergekrans; Erik Edeskog; Ola Friberg; Daniel Gibbs; Peri Hirori; Emma Johansson; Max Klasson; Carl Rehme; [2020]
  Nyckelord :Ändamålsenlighet; användbarhet; e-handel; webbapplikation; sökfunktionalitet;

  Sammanfattning : När stora köpbeslut ska tas online är det viktigt att kunden presenteras med resultat som matchar kundens mål. Hur bra en webbapplikation är på att göra detta kallas ändamålsenlighet. Denna rapport ämnar att utforska hur en webbapplikation kan utformas med fokus på ändamålsenlighet för att tillfredsställa kundbehov. LÄS MER

 3. 23. Comparative Analysis of Energy Intensity and Profitability in Emerging E-Grocery Retail Models

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Piotr Grudzien; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The supermarkets account for approximately 3% - 4% of the electricity consumption in the industrialisedcountries which makes them one of the main contributors to climate change. Food retail, similarly toother energy intensive industries requires deep changes that would reduce its negative environmentalfootprint. LÄS MER

 4. 24. En studie om hur en webbapplikation för secondhandmöbler kan designas för att inge förtroende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Alexander Bois; Alve Rybom; Ellen Sundholm; Filip Eriksson; Jonathan Vikbladh; Martin Dagermo; Sam Licke Agdur; Sebastian Retzius; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this report is to examine the link between usability and trust as well as give an answer to how a e-commerce website that sells second hand furniture to students can be designed in order to instill trust. The project started with surveying intended user’s habits with e-commerce, producing related material and based on this, implement a web application. LÄS MER

 5. 25. Transparens – en fråga om förutsättningar eller vilja? : En studie om hur aktörer inom svenska modebranschen definierar transparens och hur det skildras i deras arbete

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amy Johansson; Lisa Rittri; [2020]
  Nyckelord :Transparency; fashion industry; e-commerce; supply chain; definition; Transparens; modebranschen; e-handel; försörjningskedja; definition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Efterfrågan på transparens inom modebranschen har på senare år ökat och konsumenter ställer allt högre krav på information om resan som klädesplagg haft från start till slut. Många företag har dålig insyn i sin egna försörjningskedjor och transparens ses av många som ett första steg i att få företag att arbeta mot en bättre insyn. LÄS MER