Sökning: "E-handel"

Visar resultat 21 - 25 av 667 uppsatser innehållade ordet E-handel.

 1. 21. Placeringen av grafiska komponenter och dess påverkan på upplevt förtroende

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Maximilian Auer; Linn Pagès Billai; [2019]
  Nyckelord :E-handel; Förtroende; Tillit; Trovärdighet; Layout; Grafisk formgivning.;

  Sammanfattning : I takt med att e-handeln ökar så påverkas kundernas köpvanor. Detta har i sin tur lett till att företagens säljbeteende har förändrats. Att bygga upp förtroende gentemot kunder är grundläggande eftersom en ökad trovärdighet inte bara eliminerar känslan av osäkerhet utan även bidrar till en ökad köpintention. LÄS MER

 2. 22. E-handels påverkan på logistiken i Stockholm

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nicolas Spiers; Holger Norberg; [2019]
  Nyckelord :returer; logistik; ; e-handel; stadsplanering; transport;

  Sammanfattning : During the last decade e-commerce has boomed. More and more people shop online and decrease their number of visits to physical stores. Since e-commerce, in general, is still an increasing phenomenon the inevitable consequence is an increase in package delivers by different methods. LÄS MER

 3. 23. Att returnera eller inte returnera, det är frågan : En studie om konsumenters beteenden och attityder vid köp av modevaror via e-handel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Julia Eklund; Jenny Sandström; [2019]
  Nyckelord :Consumer returns; consumer behavior; return management; return frequency; Konsumentreturer; konsumentbeteende; returneringsprocessen; modebranschen;

  Sammanfattning : Allt mer konsumtion har förflyttats till att ske via e-handel. Detta skapar nya förutsättningar för konsumenter och e-handelsföretag. Trots de många fördelar som detta medför, tillkommer även problem. LÄS MER

 4. 24. Hur användbarheten uppfattas under högskolestudenters navigering på ett förlags hemsida : En fallstudie av Studentlitteratur AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jimmie Broberg; [2019]
  Nyckelord :Användbarhet; Användbarhetstester; Webbnavigation; Informationsarkitektur; E-handel;

  Sammanfattning : En stor andel av Sveriges befolkning genomför sina köp online. Forskare menar att det finns ett tydligt samband mellan användbarhet och framgångsrik e-handel. Därmed är det viktigt för företag som bedriver e-handel att ha en användbar hemsida. LÄS MER

 5. 25. E-handel och fysiska mellanhänders hantering av butiksdöden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Lars Kastberg; Magnus Modin; [2019]
  Nyckelord :Store managers; intermediaries; e-commerce; consumer society; perceived value; organizational change.; Butikschefer; mellanhänder; e-handel; konsumtionssamhälle; kundvärde; organisationsförändring.;

  Sammanfattning : Den snabba teknikutvecklingen har lett till att allt fler fysiska butiker läggs ner eller backar i vinstsiffror, vilket lett till att de klassiska mellanhänderna har hamnat i en problematisk situation. Butikschefer har märkt av denna förändring och även ledningsfunktioner inom större koncerner som exempelvis H&M. LÄS MER