Sökning: "E-invoice"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet E-invoice.

 1. 1. E-fakturans inverkan på inköpsuppföljning : En jämförande studie av tre kommuner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Josefine Nordh; [2018]
  Nyckelord :Elektronisk faktura; E-faktura; Electronic Data Interchange; EDI; Framgångsfaktorer; Nyttofaktorer; Inköpsuppföljning; Avtalstrohet; Upphandling; Offentlig Sektor.;

  Sammanfattning : Inom offentlig sektor i Sverige finns stora brister vid inköp- och avtalsuppföljning. Det är vanligt att inköp sker utanför ramavtal och det kan bero på att myndigheter saknar ett digitaliserat system för uppföljning. LÄS MER

 2. 2. Knowledge Sharing within Business Process Integration. What are the barriers for knowledge sharing? - The case of Statkraft’s e-invoice project.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linh Tran; Linnea Ejdfors; [2017-07-27]
  Nyckelord :Multinational Corporations MNCs ; Knowledge Sharing; Business Process Integration; Barriers;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 3. 3. Improving supply chain performance through enhanced information sharing using an EDI cloud service

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Oskar Enhörning; Bill Östman; [2015]
  Nyckelord :Supply chain visibility; Supply chain collaboration; Information sharing; Supply chain performance; EDI; e-invoices; cloud services.;

  Sammanfattning : Pagero is a company primarily providing scalable services for exchange of financial messages using the cloud service Pagero Online, which allows actors to connect regardless of ERP-system or message formatting used. Both the industry and Pagero have grown rapidly during the last couple of years, Pagero constantly develops new message types and services to include in the current repertoire. LÄS MER

 4. 4. Underlättar en ny standard e-faktureringens genomslagskraft?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Fredrik Norlén; Johan Lundberg; [2007]
  Nyckelord :E-invoice; attitudes; SME; E-fakturering; attityd; SMF;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar e-fakturering och hur små företag ser på ett framtida användande av e-fakturering när en ny standard är på väg att lanseras. Vi har valt att undersöka huruvida små företag ser några fördelar med att börja använda e-fakturering jämfört med den traditionella pappersexercisen. LÄS MER