Sökning: "E-leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet E-leadership.

 1. 1. ATT LEDA OCH STYRA FÖR DIGITALT LÄRANDE En fallstudie om upplevda förutsättningar för digitalisering och lärande i offentlig verksamhet

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sabine Cervin; Christian Nordén; [2018-07-04]
  Nyckelord :Digitalisering; lärande; kommunikation; verksamhetsstyrning; organisationsförändring; E-governace; E-leadership; digital kompetens;

  Sammanfattning : An environment that offers and assumes digital services and digital management solutions that have previously been done in an analog way, also demands an in-creased understanding of the challenges of digitalization in public-sector (Regeringen, 2018). Furthermore it requires that individuals that use digital re-sources have the qualifications and conditions needed. LÄS MER

 2. 2. Exploring E-leadership: the Follower's Experience

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Sjögren; Marika Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Keywords: e-leadership; distance leadership; followers; virtual teams; digitalization; trust; communication; Business and Economics;

  Sammanfattning : First and foremost, e-leadership is leadership virtually performed. The aim with this master thesis is to analyze how e-leadership is experienced by the followers. The study is qualitative with focus on interviews to test the theoretical concepts existing already. LÄS MER

 3. 3. Multiple Choices and Challenges - A Study of E-leadership in the Digital Era

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Knut Esaiasson; [2018]
  Nyckelord :E-leadership; Virtual Teams; Cross-Cultural Leadership; Shared Leadership; Task-Oriented Leadership; Relationship-Oriented Leadership and Situational Leadership Model.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the increasing specialisation of tasks in contemporary organisations and ensuing demand of expertise, and how these factors are affecting the leadership within virtual teams (teams in organisations working virtually with help of technology). Globalisation and a technological revolution has greatly transformed the business world during the last decades, with an increasing amount of collaborations occurring across cultural as well as professional borders. LÄS MER

 4. 4. A Letter in the Mail : A Grounded Theory Based Exploration of the Health of Swedish Postal Carriers

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Andreas Kull; [2018]
  Nyckelord :Experience; Musculoskeletal disorders; Attitudes; Postal Carriers; Grounded Theory; Occupational health;

  Sammanfattning : Andreas Thomas Kull. A Letter in the Mail – A Grounded Theory Based Exploration of the Health of Swedish Postal Carriers. Master thesis in Occupational Health Sciences, 30 credits. University of Gävle. LÄS MER

 5. 5. Leadership and Employee Engagement in organizations: an analysis on correlation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Ahmet H. Özyapar; Kamil Zahid; [2017]
  Nyckelord :Leadership; Employee Engagement; Organizations;

  Sammanfattning : The Purpose: Leadership plays an important role in organizations towards driving the growth and success. And employee engagement is considered a key factor for organizational efficiency, success and achievement. LÄS MER