Sökning: "E-logistik"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet E-logistik.

 1. 1. Digitala och tekniska lösningar inom sista mil-leveranser : En studie om hur leveransföretag kan bemöta konsumenters krav på sista mil-leveranser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Josefine Sörbom; Adelaide Bjurlemark; [2020]
  Nyckelord :Last-mile delivery; E-commerce; E-logistics; New technology; Customer Satisfaction; Crowdsourcing; Sista-milen leverans; E-handel; E-logistik; Ny teknik; Kundnöjdhet; Crowdsourcing;

  Sammanfattning : E-commerce is in a growing phase where consumers are getting more aware, picky and comfortable when it comes to delivery of their packages. This case study investigates the requirements that consumers have regarding last-mile deliveries as well as various digital logistic solutions that may meet these requirements. LÄS MER

 2. 2. Servicens roll i E-handel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Hanna Söderlind; Gabriel Panisz; [2019]
  Nyckelord :Sensemaking; Sensegiving; E-Handel; E-Logistik; Strategy as practice; Selektiv decentralisering; E-service; Tvärfunktionella lag; Ömsesidig anpassning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie belyser hur formella ledare ser på ständigt växande e-handel och de tillkommande kundkraven. Tidigare studier är överens om att e-handel ger upphov till dynamisk miljö som innebär att teknik och kundkrav ständigt förändras. LÄS MER

 3. 3. Informationsflöden i e-logistik : En studie av elektroniskt informationsutbyte i den nya logistiken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Bjarki Gardarsson; [2000]
  Nyckelord :E-logistik; elektroniska informationsflöden; leveranskedja; EDI; 3PL 4PL;

  Sammanfattning : Elektroniska affärer mellan företag har skapat en ny generation av logistik, e-logistiken. I e-logistiken är kraven på informations- och kunskapstillgänglighet större än på fysiska resurser. E-logistik bygger på att ha tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid. LÄS MER