Sökning: "E-post"

Visar resultat 16 - 20 av 490 uppsatser innehållade ordet E-post.

 1. 16. (D-)vitaminet som föll mellan stolarna : En kvantitativ studie om äldre på äldreboende får tillskott av vitamin D

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Hanna Hydling; Emma Johansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den äldre över 75 år har ett högre behov av vitamin D och rekommenderas av Livsmedelsverket att ta ett dagligt tillskott av 20 µg vitamin D. I Sverige bor många från denna grupp på äldreboende där flera vårdgivare ansvarar för deras dagliga vård och omsorg. LÄS MER

 2. 17. Konsten att inte tala : En studie om elevers talrädsla i Svenska 1 på gymnaiset

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Saga Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Upper secondary school; speaking anxiety; Gymnasium; svenska; talrädsla; talängslan. 
;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka fenomenet talrädsla i svenskämnet bland gymnasieelever genom att fokusera på faktorer som kan bidra till och motverka talrädsla. Utgångspunkt i studien var 44 elevers egna erfarenheter av att tala inför grupp. Studien genomfördes via enkät som sändes till informanterna via e-post. LÄS MER

 3. 18. Förutsättningar för fysiska aktiviteter i fritidshemmet : en kvalitativ undersökning av fritidspedagogers förutsättningar i fritidshemmets undervisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Albana Momcila; Amer Fikic; [2020]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidspedagog; fysisk aktivitet; förutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med detta forskningsarbete var att belysa hur fritidspedagogernas förutsättningar att arbeta med fysiska aktiviteter på fritidshemmet ser ut. Utöver det undersökte vi även om det fanns strukturella och individuella faktorer som kunde påverka fritidspedagogers förutsättningar att arbeta med fysisk aktivitet på fritidshemmets. LÄS MER

 4. 19. Pianospel – Det roligaste som finns? En enkätstudie om kulturskoleelevers syn på sin pianoundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johan Vestman; [2020]
  Nyckelord :inre drivkraft; kognitiv självständighet; kulturskolan; lektionsinnehåll; musikpedagogik; pianospel; pianoundervisning; prioritetsordning; utbildningsvetenskap; yttre motivation; internal driving force; cognitive autonomy; culture school; educational science; lesson content; music education; piano playing; piano teaching; priority order; external motivation; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Huvuddelen av alla pianoelever slutar spela inom 3 år på kulturskolan. Varför är frånfallet så stort och vad kan man göra för att förhindra det? Tidigare forskning visar bland annat att popmusik är den genre pianoeleverna helst vill spela och att det är viktigt att eleverna känner att de utvecklas och upplever en känsla av kompetens för att vilja fortsätta spela. LÄS MER

 5. 20. Building a scalable email response system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Petter Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis concerns the task of designing and building a system around a natural-language understanding (NLU) bot to help automate email communication, using cloud computing technology. Focus lies on a serverless environment within the Amazon Web Services (AWS) infrastructure. LÄS MER