Sökning: "E-post"

Visar resultat 6 - 10 av 489 uppsatser innehållade ordet E-post.

 1. 6. VD-bedrägeri : Hur arbetar svenska kommuner för att minska risken för VD- bedrägeri?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Abdiasis Osman Ali; [2020]
  Nyckelord :CEO-fraud; phishing; cybercriminals; E-mail; VD-bedrägeri; nätfiske; cyberbrottslingar; E-post;

  Sammanfattning : The use of digital equipment and services is increasing both in organizations and private individuals. This means that more and more people are connecting to the Internet to communicate and share data that may include sensitive information. LÄS MER

 2. 7. Rehabiliteringsmetoder och samarbete vid ospecificerad ryggsmärta hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Marie Bäck; Lovisa Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :häst; fysioterapi; fysioterapeuter; equiterapeuter; samarbete; veterinärer; rehabilitering; TENS; kiropraktik; manuell manipulation; laser; stötvågsterapi; vattenband; massage; akupunktur; terapeutiskt ultraljud; kinesiotejpning; terapeutisk träning; ospecificerad ryggsmärta;

  Sammanfattning : Ryggsmärta är vanligt förekommande hos hästar och ett flertal rehabiliteringsmetoder kan användas vid behandling av ryggsmärta. Hästarna rehabiliteras inte enbart av veterinärer utan olika yrkeskategorier arbetar med rehabilitering av häst. LÄS MER

 3. 8. Implementing and evaluating an unconventional design of an electronic health record system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robert Källgren; [2020]
  Nyckelord :electronic health record; electronic medical record; interface design; usability; usability testing;

  Sammanfattning : As the digitisation of healthcare progresses, there are still problems in terms of usability. With the goal of exploring solutions to these, an email inspired design for an electronic health record system was implemented using modern web technologies. LÄS MER

 4. 9. Alla barns rätt till utveckling och lärande : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av barn med särskild begåvning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Larsson; Linda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; proximal utvecklingszon; specialpedagogik; särbegåvning; särskild begåvning;

  Sammanfattning : Studien syftar till att genom förskollärares beskrivningar ta del av deras erfarenheter av barn med särskild begåvning, hur barnen uppmärksammas samt vilket stöd de enligt förskollärare behöver och får i sitt lärande i förskolans utbildning. Studien utgår från följande forskningsfrågor: Hur beskriver förskollärare sina erfarenheter av barn med särskild begåvning? Vilket stöd och vilken stimulans beskriver förskollärare att barn med särskild begåvning behöver i förskolans utbildning? Samt vilket stöd och vilken stimulans beskriver förskollärare att barn med särskild begåvning får i förskolans utbildning? Studien har den sociokulturella teorin som utgångspunkt, i den sociokulturella teorin är lärande i samspel, den proximala utvecklingszonen samt en grundsyn på barn som kompetenta individer centralt. LÄS MER

 5. 10. Det sanna priset för #samarbete : Varumärkesimageinverkan vid influencer marketing av kontroversiella produkter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Sjöberg; Elin Rubin; [2020]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesimage; influencer marketing; kontroversiella produkter; kundbaserat varumärkeskapital;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ge ökad förståelse för hur influencer marketing av kontroversiella produkter inverkar på influencers och företags varumärkesimage. Syftet har uppnåtts genom besvarandet av forskningsfrågor rörande sociala medie-användares uppfattning av influencers personliga varumärke, företags varumärke samt eventuella skillnader mellan uppfattningarna. LÄS MER