Sökning: "E-tjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet E-tjänst.

 1. 1. Argument och motiv för utveckling av e-tjänster bland svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonas Mauritzson; [2019]
  Nyckelord :E-tjänster; e-förvaltning; e-tjänstutveckling;

  Sammanfattning : E-förvaltning har under många år konstant vuxit i världen sedan introduktionen av datorer möjliggjorde användningen av digitala lösningar för myndigheter och regeringars arbetsuppgifter, denna användning av digitala lösningar för myndigheters arbete och tjänster spred sig snabbt allteftersom världen började utnyttja digital teknik mer och mer. Det som till att börja med endast var tillgängligt för stora landstäckande myndigheter blev efter ett tag tillgängligt för kommuner och enskilda städer när kostnader samt den behövda kunskapen blev mer tillgänglig. LÄS MER

 2. 2. Designavvägningar för utformning av internetbehandlingar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Adin Rozajac; Zaira Lepieva; [2019]
  Nyckelord :iKBT; ICBT; E-learning; CDSS; Internetbehandling; internet treatments; efficiency; effektivitet; motivation; e-lärande design; e-learning design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I Sverige utgör en tredjedel av dagens sjukskrivningsantal av människor som lider av psykisk ohälsa. Internetbaserade behandlingar har möjliggjort för effektiv behandling på avstånd, samtidigt som de når ut till fler människor (Andersson, 2014; Vernmark, 2017). LÄS MER

 3. 3. Design för att stödja goda kundrelationer på e-tjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Solei Himmelvid; Gabriel Chamoun; [2019]
  Nyckelord :E-tjänst; personifiering; social närvaro; digitalisering; design; kundrelation;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har gjort det enklare för kunder att jämföra priser mellan konkurrenter, hitta fler tillgängliga konkurrenter och enklare byta mellan konkurrenter. Dagens kunder vet vad de vill ha och en ökad informationstillgänglighet har medfört en högre press på företag att ändra tillvägagångssätt och tillmötesgå kunders nya önskemål. LÄS MER

 4. 4. Inter-Domain Electronic Identification : Challenges, Benefits and Needs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sam Tabibzadeh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electronic Identification (eID) systems allow users to authentication digitally to a service, often online. An inter-domain eID solution constitutes a single eID system which is accepted and used internationally, across borders. LÄS MER

 5. 5. Automatisering av bygglovsansökningsprocessen : med stöd av BIM och GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Josefine Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bygglov; digitalisering; bygglovsansökan; automatisering; samhällsbyggnadsprocessen; byggnadsarea; GIS; BIM; FME; IFC; GML; building permit; ACC; automated compliance checking; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sveriges regering satte 2011 upp mål om att bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen av bygglovsprocessen har trots det gått långsamt. Bygglovsprocessen idag (2018) är en långsam, dyr och ineffektiv process. LÄS MER