Sökning: "E20"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet E20.

 1. 1. En samhällsekonomisk analys av den nya E20 mellan Bälinge och Vårgårda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreia Zacarias; [2019-03-19]
  Nyckelord :Cost-benefit analys; CBA; Samhällsekonomisk lönsamhet; Effektivitet; Välfärd; E20;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Det är viktigt att välfärden som erbjuds är av bra kvalitet. Det är genom olika projekt som välfärden kan förbättras. Därmed är det viktigt att resursfördelningen sker på rätt sätt för att rätt projekt ska kunna investeras i. Projekten som godkänns ska främja både individer och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Skolan i Slätten

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Linnea Wetterström Engman; [2019]
  Nyckelord :Mälarängen; grundskola;

  Sammanfattning : Mellan Bredäng, Fruängen och Mälarhöjden ligger ett litet skogsparti. Det är snårigt, bergigt och fullt av sly. Det avlägsna bruset från E20 sammanflätas med ljudet av fåglar och löven som prasslar i vinden. Det är en mittpunkt mellan olika slags bostadsområden byggda under olika decennier, en brytpunkt mellan stad och natur. LÄS MER

 3. 3. Solceller på Kungliga Tekniska Högskolan : En förstudie för installation av solceller på Brinellvägen 66

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Viktor Lagergren; Gustav Meisner; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Earth receives 5.4 million exajoule in the form of radiation from the sun each year. To put this in perspective, it corresponds to about ten thousand times more energy than total human energy consumption per year. Solar energy is therefore a very interesting energy source that is also infinite, environmentally friendly and free to use. LÄS MER

 4. 4. Beredning av landsbygdsnät i Hassle, Mariestad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Erik Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Elnät; ombyggnation;

  Sammanfattning : Examensarbetet handlar om hur ett beredningsarbete i landsbygdsnät går till, genom fältarbete, markägarkontakt, avtal och tillståndssökande. Den beskrivna beredningen ligger till grund för genomförandet av ett projekt för Ellevio AB. LÄS MER

 5. 5. En statistisk undersökning av turtäthet och dess inverkan på resebeteenden : En fallstudie på Arriva Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :My Borggren; [2017]
  Nyckelord :turtäthet; resebeteenden; buss; frekvens; kollektivtrafik; Sverige; Stockholm; regressionsanalys;

  Sammanfattning : En gemensam målsättning för kollektivtrafikoperatörer är att effektivisera trafiken samt att generera fler och nöjdare resenärer. Arriva Sverige AB bedriver buss- och spårvagnsverksamhet åt Storstockholms Lokaltrafik (SL) i Stockholmsområdet och precis som övriga operatörer inom kollektivtrafik arbetar Arriva mot att öka antalet kollektivt resande. LÄS MER