Sökning: "EAST-ADL"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet EAST-ADL.

 1. 1. A Formal Analysis Framework For EAST-ADL Architectural Models Extended With Behavioral Specifications In Simulink

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Vasja Çollaku; Paolo Shestani; [2019]
  Nyckelord :UPPAAL; EAST-ADL; Simulink; MetaEdit ; Timed Automata; Brake-by-Wire; Model-Driven Development; Model Checking;

  Sammanfattning : Model-Driven Development is a development approach which is being used frequently in the automotive context in order to design models. EAST-ADL is an architectural language which models systems according to their architectural features, whereas Simulink is a tool environment which models systems according to their behavior. LÄS MER

 2. 2. Recovering and Modeling Sensor and Actuator Architecture in Automotive Embedded Systems

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Hojat Khosrowjerdi; Sorin Dan Tatar; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under det senaste årtiondet har mängden kod som används i fordon ökat exponentiellt. På grund av detta skiftar bilindustrin mot att vara software-intensive. Som i de flesta mjukvaruintensiva branscher, drivs systemets utveckling i snabbtakt av marknadens krav. LÄS MER

 3. 3. Investigating Model Transformation Technology for Architecture Description Languages

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

  Författare :Nigsti Ayele; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis studies Model Transformation for Architecture Description Languages (ADLs) in the contexts of automotive electrical and electronics. Embedded Automotive SysTems ADL (EAST-ADL) is an architecture description language, which captures automotive electrical and electronic systems with sufficient detail to allow modeling for documentation, design, analysis and synthesis, which is currently, implemented using different tools such as SW (SystemWeaver), MetaEdit+, Enterprise Architect and Papyrus. LÄS MER

 4. 4. Supporting Embedded Systems Development - Tool Support for EAST-ADL import of Modelisar FMU

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)

  Författare :SELÇUK ÇAVDAR; [2011]
  Nyckelord :Supporting Embedded Systems;

  Sammanfattning : .... LÄS MER