Sökning: "EBITDA-marginal"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet EBITDA-marginal.

 1. 1. Företagstransaktioners påverkan på operativ lönsamhet: Hur fusioner och förvärv påverkar förvärvarens EBITDA-marginal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Ahnlund; Mathilda Sjöström; [2023-08-18]
  Nyckelord :fusioner och förvärv; motiv; synergieffekter; agentteori; hybris teori; kvantitativ forskning; EBITDA-marginal; regressionsanalys; västeuropa;

  Sammanfattning : Att genomgå en företagstransaktion har blivit en populär strategi för att försäkra tillväxt och generera mervärde i företag. Tidigare studier har visat motstridigheter i om en företagstransaktion genererar de mervärde som eftersträvas, där utfall i flera studier resulterat i värdeförstörande. LÄS MER

 2. 2. Effekter av en ändrad redovisningsstandard: en jämförelse mellan bolag i Sverige och Spanien och hur de påverkats av IFRS 16 i den finansiella rapporteringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Brander; Arvid Thorstensson; [2023-06-29]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; Leasing; Debt-to-Equity;

  Sammanfattning : IFRS 16 började gälla 1:a januari 2019 där den stora skillnaden var att uppdelningen mellan operationell och finansiell leasing upphörde. Standarden påverkade redovisade anläggningstillgångar och skulder samt fördelningen av operativa kostnader vilket resulterade i förändringar i flera finansiella mått som skuldsättningsgrad, EBITDA-marginal samt räntabilitet på totalt kapital. LÄS MER

 3. 3. Företagsförvärv, något som återspeglas i finansiell prestation? : En kvantitativ studie som undersöker sambandet mellan förvärv och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Natnael Dawit; Dainius Kumza; [2023]
  Nyckelord :M A; Acquisitions; ROA; ROE; EBITDA; Financial performance; M A; Förvärv; ROA; ROE; EBITDA; Finansiell prestation;

  Sammanfattning : In 2019 there were a total of 1090 mergers and acquisitions, more commonly known as M&As made in Sweden. The value of these were around 60 million euro. This compared to the 1990s where the number of M&A transactions were around half of what it is today. LÄS MER

 4. 4. Navigating the SaaS Market Downturn : A Study on Shifts in KPI Focus

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carl Backsell; Theo Askerson; [2023]
  Nyckelord :Saas; B2B; Profitability; Growth; Valuation; SaaS; B2B; Lösamhet; Tillväxt; Värdering;

  Sammanfattning : The 2021 - 2022 decline in the Software as a Service (SaaS) market is a novel occurrence, as previous recessions and market downturns took place before the emergence of SaaS. The decline in SaaS valuation signifies changes in valuation criteria and with that, a shift in the weighting of the Key Performance Indicators (KPIs) profitability and growth. LÄS MER

 5. 5. Effekter på nyckeltal i samband med implementeringen av IFRS 16

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniyal Askarnia; Alexander Fahlstad; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 17; IFRS 16; leasegivare; leasetagare; operationell leasing; finansiell leasing; right-of-use assets; soliditet; skuldsättningsgrad; EBITDA-marginal; ROE; ROA; IAS 17; IFRS 16; lessor; lessee; operational leasing; financial leasing; right-of-use assets; solidity; leverage; EBITDA margin; ROE; ROA;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Den äldre standarden IAS 17 har kritiserats eftersom att leasetagare har kunnat klassificera sina leasingavtal antingen som operationella eller finansiella. Det resulterade i bristande jämförbarhet med anledning av att användare av finansiella rapporter kunde misstolka den finansiella informationen. LÄS MER