Sökning: "EBITDA-marginal"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet EBITDA-marginal.

 1. 1. Effekter på nyckeltal i samband med implementeringen av IFRS 16

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniyal Askarnia; Alexander Fahlstad; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 17; IFRS 16; leasegivare; leasetagare; operationell leasing; finansiell leasing; right-of-use assets; soliditet; skuldsättningsgrad; EBITDA-marginal; ROE; ROA; IAS 17; IFRS 16; lessor; lessee; operational leasing; financial leasing; right-of-use assets; solidity; leverage; EBITDA margin; ROE; ROA;

  Sammanfattning : Background and problem discussion: The previous leasing standard IAS 17 met criticismsince lessees have been able to classify their leases as either operational or financial. Thisoption reduced the comparability for the users of the financial reports, which increased therisk of misinterpreting the financial information. LÄS MER

 2. 2. Blir företag bättre med tiden? – En studie om hur företagsålder påverkar konkurrensfördelar inom IT-branschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Smedmark; Daniel Åhré; Frida Mattsson; [2020]
  Nyckelord :IT-branschen; EBITDA-marginal; företagsålder; konkurrensfördelar; Business and Economics;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Examensarbetets titel: Blir företag bättre med tiden? – En studie om hur företagsålder påverkar konkurrensfördelar inom IT-branschen Seminariedatum: 2020–06–03 Ämne/kurs: FEKH19 Författare: Caroline Smedmark, Daniel Åhré & Frida Mattsson Handledare: Niklas L. Hallberg Nyckelord: IT-branschen, EBITDA-marginal, företagsålder, konkurrensfördelar Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida det går att påvisa ett samband mellan företagsålder och konkurrensfördelar inom IT-branschen. LÄS MER

 3. 3. En undersökning av lönsamheten i hållbara satsningar : En jämförande studie av nyckeltalen hos ISO 14001 certifierade företag och företag utan certifiering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Pernilla Rutberg; Johan Henricson; [2019]
  Nyckelord :nyckeltalsanalys; ISO 14001; hållbarhet; utveckling; företagsstyrning; ledarskap;

  Sammanfattning : In this study, we have used quantitative research method to investigate whether there is a relationship between climate initiatives and economic performance. The study compares Swedish companies within SNI 42:2 with environmental certification with those without environmental certification to see if there is a financial incentive for companies to work more environmentally based on an environmental certificate. LÄS MER

 4. 4. Expansion av e-handelsverksamhet i detaljhandeln : En studie om utmaningar och framgångsfaktorer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Nathalie Steen Lagerstam; [2016]
  Nyckelord :e-commerce; e-tail; e-com; ecom; expansion; growing; retail; Sweden; omni; omnichannel; profitability; success factors; challenges; seamless; customer focus; cost effectiveness; change management; cannibalism; cannibalization; retail channels; e-handel; e-handelsexpansion; utveckling av e-handel; omni; omnikanalhandel; omnichannel; detaljhandel; detaljhandelsmarknaden; detaljhandeln; e-tail; e-com; lönsamhet genom e-handel; framgångsfaktorer; utmaningar; praxis; metoder; lönsamhet; digitalisering; detaljhandelns framtid; Sverige; sömlös köpupplevelse; kundfokus; kostnadseffektivitet; motståndshantering; kannibalisering; integrering; försäljningskanaler; förändringsmotstånd;

  Sammanfattning : I vårt allt mer digitaliserade samhälle har internet fått en central roll, och har förändrat många aspekter i vårt vardagsliv. Ett av de områden som påverkats starkt av denna utveckling, är den svenska detaljhandelns e-handelsmarknad. LÄS MER

 5. 5. Efter sälj kommer solsken – eller? En empirisk studie av buyout-aktörers bestående värdeskapande i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Luczak; Karl Klackenberg; Carl-Johan Vilhelmsson; Marcus Österberg; [2015]
  Nyckelord :Kvantitativ studie.; Sverige; Överprestation; Buyout; Private Equity; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Författarna ämnar med denna studie att undersöka hur buyout-aktörers portföljbolag presterar efter avyttring. Studien ämnar utreda prestationen genom att studera finansiella nyckeltal kopplade till operativt värdeskapande. Metod: En kvantitativ metod i form av en eventstudie med deduktiv ansats. LÄS MER