Sökning: "EBITDA"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet EBITDA.

 1. 1. Företagsförvärv, något som återspeglas i finansiell prestation? : En kvantitativ studie som undersöker sambandet mellan förvärv och finansiell prestation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Natnael Dawit; Dainius Kumza; [2023]
  Nyckelord :M A; Acquisitions; ROA; ROE; EBITDA; Financial performance; M A; Förvärv; ROA; ROE; EBITDA; Finansiell prestation;

  Sammanfattning : In 2019 there were a total of 1090 mergers and acquisitions, more commonly known as M&As made in Sweden. The value of these were around 60 million euro. This compared to the 1990s where the number of M&A transactions were around half of what it is today. LÄS MER

 2. 2. Utlandsinvestering, den bättre vägen? : En kvantitativ studie om utlandsinvesteringar och dess påverkan på svenska företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jouil Amsih; Ioannis Kessidis; [2023]
  Nyckelord :Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE; Tobin’s Q; ROE; ROA; EPS; EBITDA; FDI; OLI; MNE;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva och analysera skillnaden mellan företagens finansiella prestation och utländska direktinvesteringar utifrån valda nyckeltal. Metod: Forskningen syftar till att vara objektiv och använda databasen Orbis för att mäta kvantitativa metoder och hålla sig inom den deduktiva ansatsen. LÄS MER

 3. 3. Multipelbaserad investeringsstrategi : Kan en multipelstrategi generera en högre avkastning på den nordiska marknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Daniel Meurling; Oskar Ulvebro Dotevall; [2022]
  Nyckelord :Investment strategy; relative valuation; multiples; P E; P B; EV Sales; EV EBITDA; excess return; Investeringsstrategi; relativvärdering; multiplar; P E; P B; EV Sales; EV EBITDA; överavkastning;  ;

  Sammanfattning : Bakgrund: I den lågräntemiljö som varit under senaste året har allt fler sökt sig till aktiemarknaden för att få avkastning på sina pengar. En teoretisk vattendelare är huruvida det är möjligt att överavkasta marknaden. Detta är ett område som studerats under en längre period där resultat mellan studier skiljer sig. LÄS MER

 4. 4. An empirical study on SMEs growth in connection to investments in tangible and intangible assets

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Benjamin Byman; Iman Lashgari; [2022]
  Nyckelord :SMEs growth; Investments; tangible and intangible assets;

  Sammanfattning : Background: SMEs directly influence the economic growth of the countries, however these companies are facing several challenging problems, among others, an increasingly competitive environment and financial limitations. Therefore, improving knowledge on the relation between the SMEs growth and different investments is of importance for SMEs decision makers and strategy developers. LÄS MER

 5. 5. The Private Company Discount : An acquisition study of public and private companies on the Swedish market

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alfred Karlsson; Emil Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Private company discount; private company valuation; Swedish private company valuation; differences between public and private companies;

  Sammanfattning : The difference in valuation between private and public firms have been studied several times on the U.S. and European markets. However, we believe that the lack of studies made on the Swedish market opened a possibility for an exciting opportunity. LÄS MER