Sökning: "EBO"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet EBO.

 1. 1. Hej Sverige! Jag skulle vilja bo här, snälla!

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Samir Kakeh; [2020-09-10]
  Nyckelord :Bosättning; Kommunplacering; Nyanlända; Syriska; Flyktingar; ABO; EBO; Bostad;

  Sammanfattning : Syfte:Denna studie syftar till att öka förståelse kring nyanlända flyktingars upplevelser kring boende i Sverige. Då boende och bosättningsmöjligheter för nyanlända kan ske både med hjälp av det offentliga och på egen ämnar även uppsatsen att skapa förståelse kring nyanländas upplevelser i relation till svensk offentlig förvaltning. LÄS MER

 2. 2. Att bosätta sig för samhällets skull: En WPR-analys av svenska riksdagens debatt om EBO-lagen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tanya Möller Forastieri; [2020]
  Nyckelord :EBO-lagen; WPR; Arendt; asylsökande; statssuveränitet; välfärd; universella mänskliga rättigheter; bostadspolitik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida asylsökande uppfattas som rättighetssubjekt i den svenska Riksdagens diskurs om Lagen om eget boende (EBO-lagen), för att därigenom uppmärksamma vilka möjligheter icke-medborgare har att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda i ett nationalstatligt system. För att studera detta använder jag mig av ett teoretiskt perspektiv som har sin utgångspunkt i Hannah Arendts “rätten att ha rättigheter”, samt av Carol Bacchis “What’s the problem represented to be”-ansats som metod. LÄS MER

 3. 3. Hur bostadsfrågan ska lösas för de nyanlända : En uppsyn över de nyanländas bostadssituation

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Civan Sleman; [2020]
  Nyckelord :Newcomer; residential situation; demand; supply; need; Nyanlända; bostadssituation; efterfrågan; utbud; behov;

  Sammanfattning : Idag upplever Sverige en stor bostadsproblematik som påverkar både ursprungsbefolkningen och nyanlända. De senare påverkas i synnerhet på grund av gruppens svaga betalningsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Beyond a Roof and Walls: Gaps and Challenges in Providing Adequate Housing for Refugees in Malmö

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Asha Manori Sri Nissanka; [2020]
  Nyckelord :Refugees; Settlement Act; Malmö; Housing market; Adequate housing;

  Sammanfattning : This study attempts to analyse urban housing issues and their effects on providing adequate housing for refugees, using Malmö as a case study. The content analysis adopted here uses a combination of semi-structured interviews with relevant government officers, and reports published by government agencies and international institutions as sources of information. LÄS MER

 5. 5. Hinder vid utövande av evidensbaserad omvårdnad (EBO) : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans upplevda hinder vid utövande av EBO

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Manar Hassan; [2019]
  Nyckelord :Evidensbaserad omvårdnad; Förbättringsarbete; Hinder; Kvalitativ; Sjuksköterska; Utövande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att utöva evidensbaserad omvårdnad (EBO) är en bland sjuksköterskans kärnkompetenser och ansvarsområde enligt lagstiftning. Trots det så visar befintlig forskning att det finns olika faktorer som hindrar detta utövande. LÄS MER