Sökning: "EBSCO"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet EBSCO.

 1. 1. Lärares implementering av hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sammy Nemer; Emilio Pizarro Muñoz; [2021]
  Nyckelord :hälsa; idrott och hälsa; idrottsundervisning; kunskapsöversikt; lärare; pedagogik;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning kring begreppet hälsa och dess inflytande i ämnetidrott och hälsa. Syftet har varit att undersöka hur hälsa tar sig till uttryck i undervisningen ochvilka tillvägagångssätt lärare anser lämpar sig väl för detta kunskapsområde. LÄS MER

 2. 2. Lärarens användning av berättelser för att stimulera elevernas historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Bexhet Bicaku; Albin Mikullovci; [2021]
  Nyckelord :Berättelser; historiemedvetande; klassrum; undervisningsform;

  Sammanfattning : The work covered in our essay touches on areas of "Stories and History use". During the course of the work, we have systematically analyzed several theses, doctoral theses and studies to seek a given answer to the question "What does research about the use of stories say to increase students' history consciousness?". LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöversikt över existerande forskning rörande en till en digitaliseringen inom samhällskunskap på gymnasienivå.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Andreas Damber; Philip Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Digitization; one to one; high school; social studies; Digitalisering; En till en ETE ; Gymnasium; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på hur en till en (ETE)-digitaliseringen påverkar undervisningspraktiker både ur ett elev- och lärarperspektiv med huvudsakligt fokus på samhällskunskap. Översikten är gjord med stöd från relevant forskning. LÄS MER

 4. 4. Vilka olika typer av stöd gynnar nyanlända elevers lärande i samhällskunskapsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Layal Hadrous; Nadine Abedelrazek; [2021]
  Nyckelord :Education; Inclusion; Newly arrived students; School; Social science; Support;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to investigate what research says about what different types of support that the teacher has to benefit to support newly arrived students' learning in the social studies subject. With a focus on clarifying why the subject of social studies is important in school for both newly arrived students as well as for native students. LÄS MER

 5. 5. Singaporemodellen The Singapore model : – en modell förundervisning i matematik – a model for teaching mathematics

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Anna Nilsson; Michelle Hansen; [2021]
  Nyckelord :bar modeling; cpa-appraoch; math in focus; singapore matematik; singapore math; singaporemodellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad Singaporemodellen innebär och vadsom är karakteristiskt för modellen. För att vi skulle kunna göra en kunskapsöversikt valde viatt fördjupa oss i Singapores matematikhistoria och vad som karakteriserar modellen. LÄS MER