Sökning: "ECA"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet ECA.

 1. 1. Felmodsanalys av lastbilskoppling

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anas Darwich; Lovisa Svanborg; Majd Bakeleh; [2019]
  Nyckelord :Clutch; Clutch fork; ECA; FMEA; Release bearing; ECA; FMEA; Hävarm; Koppling; Lager;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete syftar till att finna felmoder på Scanias kopplingssystem för framtida självkörande lastbilar. Detta görs genom att fokusera på ECA (Electronic Clutch Actuator), hävarm och lager. FMEA är en riskanalys som används för att kartlägga felmoder, felorsaker och deras feleffekter. LÄS MER

 2. 2. Plant phenology and climate change : possible effect on the onset of various wild plant species first flowering day in the UK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Nigel Fox; [2019]
  Nyckelord :geography; GIS; plants; phenology; climate change; global warming; FFD; IPCC; Bluebell; Garlic mustard; Coltsfoot; Cuckooflower; United Kingdom; Woodland Trust; UK; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The IPCC states that the planet is significantly warming due to effects of climate change. This warming effect has consequences for phenological events. Many species cannot track rapid climate change, resulting in phenological mismatches. This study looks at an extreme weather event and the longer-term effects of climate change. LÄS MER

 3. 3. Are the debts owed to Atradius DSB by the Suape Port Authority Illegitimate?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Gustav Tullberg; [2019]
  Nyckelord :Illegitimate Debt; Export Credit Finance; Export Credit Agency; Suape; Atradius DSB; Van Oord; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2011, the Dutch dredging company Van Oord was hired to expand the Suape port’s capacity by dredging the entrance to a new shipyard, and to deepen the access channel to the port in order to allow bigger tankers to reach a newly built local oil refinery. The company took out insurance for these projects by the Dutch ECA Atradius DSB (Dutch State Business). LÄS MER

 4. 4. Chinese Consumer Willingness Towards Eco-Conscious Apparel Purchase : An Application of the Theory of Planned Behavior

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanlv Jin; [2019]
  Nyckelord :Eco-conscious apparel; Theory of planned behavior; Sustainable consumption in China; Willingness to pay a price premium; Sustainable fashion; Apparel containing recycled fibers;

  Sammanfattning : Purpose – This thesis aims to contribute to the understanding of the Chinese customers’ perception and acceptance of eco-conscious apparel (ECA) based on the theory of planned behavior (TPB). The thesis further examines whether people would like to pay more for ECA and how the factor of willingness to pay a premium is influenced by TPB variables. LÄS MER

 5. 5. DET OKROSSBARA GLASTAKET I SVENSK POLITIK? En kvalitativ studie om porträtteringen av svenska kvinnliga partiledare i media i samband med deras avgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Axman; Maja Frendin; [2018-02-12]
  Nyckelord :Gudrun Schyman; Mona Sahlin; Anna Kinberg Batra; kvinnlig politiker; partiledare; porträttering; avgång; könsstereotyper; textanalys; genus; politik; Aftonbladet; Svenska Dagbladet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 46Antal ord: 15 985Nyckelord:Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska kvinnliga partiledare harporträtterats i svensk media i samband med deras avgångar och undersöka om det skett någon förändring över tid ur ett genusperspektiv.Teori: Medielogik, dagordningsteori, framing, genusteori. LÄS MER