Sökning: "ECA"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet ECA.

 1. 1. Chinese Consumer Willingness Towards Eco-Conscious Apparel Purchase : An Application of the Theory of Planned Behavior

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanlv Jin; [2019]
  Nyckelord :Eco-conscious apparel; Theory of planned behavior; Sustainable consumption in China; Willingness to pay a price premium; Sustainable fashion; Apparel containing recycled fibers;

  Sammanfattning : Purpose – This thesis aims to contribute to the understanding of the Chinese customers’ perception and acceptance of eco-conscious apparel (ECA) based on the theory of planned behavior (TPB). The thesis further examines whether people would like to pay more for ECA and how the factor of willingness to pay a premium is influenced by TPB variables. LÄS MER

 2. 2. DET OKROSSBARA GLASTAKET I SVENSK POLITIK? En kvalitativ studie om porträtteringen av svenska kvinnliga partiledare i media i samband med deras avgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Axman; Maja Frendin; [2018-02-12]
  Nyckelord :Gudrun Schyman; Mona Sahlin; Anna Kinberg Batra; kvinnlig politiker; partiledare; porträttering; avgång; könsstereotyper; textanalys; genus; politik; Aftonbladet; Svenska Dagbladet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 46Antal ord: 15 985Nyckelord:Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska kvinnliga partiledare harporträtterats i svensk media i samband med deras avgångar och undersöka om det skett någon förändring över tid ur ett genusperspektiv.Teori: Medielogik, dagordningsteori, framing, genusteori. LÄS MER

 3. 3. Är mediernas verklighet läsarens pseudoverklighet? : En kvalitativ innehållsanalys av President Trump i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emma Berter; Annika Blom; [2018]
  Nyckelord :Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter; medialisering; nyhetsvärdering; gestaltning; ECA; Etnografisk innehållsanalys; President; Donald Trump;

  Sammanfattning : Problemformulering: Det amerikanska valet år 2016 har gått till historien. Det stod mellan två oväntade kandidater, Hillary Clinton som var USA:s första kvinna att kandidera till president. Den andra kandidaten var Donald Trump, en framgångsrik affärsman utan politisk bakgrund. Segrare blev Donald Trump, vilket förbluffade världen. LÄS MER

 4. 4. ”DET HÄR ÄR MAJORITETEN” En kvalitativ studie om Women’s March i svenska tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Malin Johansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete MK1500Nivå:GrundnivåTermin/år:VT17Handledare:Johanna ArnessonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:39Antal ord:12 890 exkl. innehållsförteckning, referenser och bilagaNyckelord:Demonstration, protest paradigm, women’s march, framingSyfte:Syftet med studien är att undersöka svenska tidningarnas nyhetsrapportering av Women’s March, både för marscherna i Sverige och USA. LÄS MER

 5. 5. “VI PALLAR INTE LÄNGRE MED ATT SES SOM ANSVARIGA FÖR ALLT SOM NI KVINNOR MÅR LITE DÅLIGT AV” En studie av kampanjen Mansplainingakuten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Klara Käll; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete: 15 hpProgram/kurs: MK1500 Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: VT 2017Handledare: Malin SveningssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 35Antal ord: 12 412Nyckelord:unionen, mansplainingakuten, genus, datormedierat språk, kvantitativinnehållsanalys, kvalitativ innehållsanalys, ECA-modellenSyfte: Att undersöka den diskussion som fördes i sociala medier i samband med Unionenskampanj Mansplainingakuten.Teori: Uppsatsen utgick från genusperspektivet samt språk och kön. LÄS MER