Sökning: "ECT-behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet ECT-behandling.

 1. 1. Effekter av ketamin i behandling av depression

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Reem Alhasan; [2022]
  Nyckelord :ketamine depression;

  Sammanfattning : Depression är en psykisk sjukdom som kan drabba ungdomar, vuxna och äldre individer. Sjukdomen kännetecknas av en eller flera episoder med en minskad förmåga och negativa tankar. Andra symtom som är också vanligt förekommande kan vara bland annat känsla av värdelöshet, sömnstörningar och självmordstankar. LÄS MER

 2. 2. PATIENTERS UPPLEVELSER AV ELEKTROKONVULSIV TERAPI : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Ferm; Lina Groves; [2020]
  Nyckelord :ECT; Electroconvulsive therapy; experience; patient; ECT; Elektrokonvulsiv terapi; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: ECT-behandling har länge varit en metod inom psykiatrin och för patienter med svår depression och suicidala tankar. Behandlingsformen har blivit ifrågasatt och stigmatiserad då den ansetts vara barbarisk och likställts med lobotomi. Rädsla hos patienterna har lett till undvikande av behandlingen eller skam efter behandlingen. LÄS MER

 3. 3. Personers erfarenheter av att genomgå ECT. : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Evgenija Chernogorova; Ylva Åström; [2019]
  Nyckelord :Elektrokonvulsiv terapi; erfarenheter; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: ECT är en behandling som används vid olika typer av allvarliga psykiatriska tillstånd. Fördomar om själva proceduren skapar rädsla och oro samt leder till tveksam inställning inför behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad för patient med Elektrokonvulsiv terapi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shayma Alsabbagh; Amina Davletmirzaeva; [2017]
  Nyckelord :elektrokonvulsiv behandling; omvårdnad; psykiatri; sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : ECT-behandling är en effektiv och snabb antidepressiv behandling i jämförelse med läkemedel. Behandlingen ger mindre biverkningar och minnespåverkan som oftast är kort och övergående. Under senaste åren har antalet ECT-behandlingar ökat på grund av ökad psykisk ohälsa vilket ökar behov av behandlingsinsatser. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet som hälsobefrämjande omvårdnadsåtgärd vid depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Andersson; Frida Björk; [2015]
  Nyckelord :depression; fysisk aktivitet; livskvalité; välbefinnande;

  Sammanfattning : Depression är ett globalt folkhälsoproblem med cirka 350 miljoner drabbade, där mindre än hälften av alla med diagnosen får behandling. Depression kan beskrivas med två huvudkriterier: nedstämdhet och minskat emotionellt engagemang. LÄS MER