Sökning: "ECT-behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet ECT-behandling.

 1. 1. PATIENTERS UPPLEVELSER AV ELEKTROKONVULSIV TERAPI : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Ferm; Lina Groves; [2020]
  Nyckelord :ECT; Electroconvulsive therapy; experience; patient; ECT; Elektrokonvulsiv terapi; upplevelse; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: ECT-behandling har länge varit en metod inom psykiatrin och för patienter med svår depression och suicidala tankar. Behandlingsformen har blivit ifrågasatt och stigmatiserad då den ansetts vara barbarisk och likställts med lobotomi. Rädsla hos patienterna har lett till undvikande av behandlingen eller skam efter behandlingen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad för patient med Elektrokonvulsiv terapi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shayma Alsabbagh; Amina Davletmirzaeva; [2017]
  Nyckelord :elektrokonvulsiv behandling; omvårdnad; psykiatri; sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : ECT-behandling är en effektiv och snabb antidepressiv behandling i jämförelse med läkemedel. Behandlingen ger mindre biverkningar och minnespåverkan som oftast är kort och övergående. Under senaste åren har antalet ECT-behandlingar ökat på grund av ökad psykisk ohälsa vilket ökar behov av behandlingsinsatser. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet som hälsobefrämjande omvårdnadsåtgärd vid depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Andersson; Frida Björk; [2015]
  Nyckelord :depression; fysisk aktivitet; livskvalité; välbefinnande;

  Sammanfattning : Depression är ett globalt folkhälsoproblem med cirka 350 miljoner drabbade, där mindre än hälften av alla med diagnosen får behandling. Depression kan beskrivas med två huvudkriterier: nedstämdhet och minskat emotionellt engagemang. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av ECT-behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Helena Lunde Wetterström; Annica Wallerstedt; [2015]
  Nyckelord :Depression; ECT; Electroconvulsive therapy; expectations; experience; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en välbeprövad metod för behandling vid depression. Trots detta föreligger stora okunskaper kring behandlingen, vilket leder till osäkerhet för patienten. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur patienter upplever behandlingsprocessen med ECT vid depression. LÄS MER

 5. 5. Hjälpande faktorer vid återhämtningen hos tio brukare med diagnosen schizofreni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ashkan Rouzparast; [2014]
  Nyckelord :Recovery; Schizophrenia; Schizofreni; Återhämtning; Kvalitativ; Psykiatri; Psykologi; Psychology; Qualitative; Psychiatry; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to describe which factors that played a role in the recovery of ten patients with a schizophrenia diagnosis. A part of the purpose was to describe which factors that had a negative or positive bearing on the individuals’ recovery process. A qualitative approach was used to achieve the results. LÄS MER