Sökning: "ECT-behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet ECT-behandling.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av omvårdnad för patient med Elektrokonvulsiv terapi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shayma Alsabbagh; Amina Davletmirzaeva; [2017]
  Nyckelord :elektrokonvulsiv behandling; omvårdnad; psykiatri; sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : ECT-behandling är en effektiv och snabb antidepressiv behandling i jämförelse med läkemedel. Behandlingen ger mindre biverkningar och minnespåverkan som oftast är kort och övergående. Under senaste åren har antalet ECT-behandlingar ökat på grund av ökad psykisk ohälsa vilket ökar behov av behandlingsinsatser. LÄS MER

 2. 2. Fysisk aktivitet som hälsobefrämjande omvårdnadsåtgärd vid depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Andersson; Frida Björk; [2015]
  Nyckelord :depression; fysisk aktivitet; livskvalité; välbefinnande;

  Sammanfattning : Depression är ett globalt folkhälsoproblem med cirka 350 miljoner drabbade, där mindre än hälften av alla med diagnosen får behandling. Depression kan beskrivas med två huvudkriterier: nedstämdhet och minskat emotionellt engagemang. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelse av ECT-behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Helena Lunde Wetterström; Annica Wallerstedt; [2015]
  Nyckelord :Depression; ECT; Electroconvulsive therapy; expectations; experience; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en välbeprövad metod för behandling vid depression. Trots detta föreligger stora okunskaper kring behandlingen, vilket leder till osäkerhet för patienten. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur patienter upplever behandlingsprocessen med ECT vid depression. LÄS MER

 4. 4. Hjälpande faktorer vid återhämtningen hos tio brukare med diagnosen schizofreni

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ashkan Rouzparast; [2014]
  Nyckelord :Recovery; Schizophrenia; Schizofreni; Återhämtning; Kvalitativ; Psykiatri; Psykologi; Psychology; Qualitative; Psychiatry; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this paper has been to describe which factors that played a role in the recovery of ten patients with a schizophrenia diagnosis. A part of the purpose was to describe which factors that had a negative or positive bearing on the individuals’ recovery process. A qualitative approach was used to achieve the results. LÄS MER

 5. 5. ECT - En litteraturstudie om patienters upplevelser och sjuksköterskans roll vid elektrokonvulsiv terapi (ECT)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonas Glingert; Maria Hed; Lilibeth Bayang Josefsson; [2013-04-16]
  Nyckelord :Electroconvulsive therapy; patient experience; memory; patient; adverse effects; information; consent; experience; memory loss; ect;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag ges ECT-behandling främst vid djupa depressioner, med eller utan psykotiska eller melankoliska drag samt vid bipolär sjukdom. Behandlingens önskvärda effekt är den antidepressiva delen. Som en biverkan kan patienter drabbas av minnesstörningar i varierande omfattning. LÄS MER