Sökning: "EDI"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade ordet EDI.

 1. 1. Botten upp, sa sjuksköterskan!

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Edhag; Per Isberg; Niclas Wettergren; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Botten upp, sa sjuksköterskan! Seminariedatum: 5 Juni 2019 Ämne/kurs: FEKH99, Examensarbete i Entrepreneurship and Innovation Management på kandidatnivå, 15 HP Författare: Klara Edhag, Per Isberg & Niclas Wettergren Handledare: Hans Landström Nyckelord: Innovation management, Inkrementell innovation, sjuksköterskor, EDI, Organisationskultur Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap gällande sjuksköterskors möjligheter till arbete med inkrementella innovationer. Studien ämnar till att ur sjuksköterskans perspektiv undersöka hur och om arbetet med inkrementella innovationer på ett svenskt sjukhus fungerar och utifrån detta ge förslag på hur innovationsprocessen kan förbättras. LÄS MER

 2. 2. Vad sa amerikanen som skulle klippa sig hos frisören? - Are you free… sir? : En studie om läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Edi Kolasinac; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelsestrategier; lässtrategier; läsinlärning; pragmatism; didaktik; lärare; svenskundervisning; mellanstadiet; intervjustudie; reading comprehension strategies;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer undersöka hur svensklärare i mellanstadiets årskurser 4–6 didaktiskt bedriver läsförståelsestrategier. Undersökningens teoretiska utgångspunkt har en pragmatiskt ansats, detta innebär följaktligen att svensklärarnas praktiska och reflekterade erfarenheter kommer att premieras då studien använder halvstrukturerade intervjuer som metod att generera data. LÄS MER

 3. 3. Attityders påverkan på betalningsvilja för produkter

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Niklas Raunio; Edi Takolander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Två olika biometriska system – en jämförelse av säkerheten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Edi Imamovic; [2019]
  Nyckelord :biometriska system; säkerhet; fingerprint scanner and face recognition.;

  Sammanfattning : Ett ständigt växande antal människor världen över använder sig numera av biometriska system istället för lösenord när de ska hålla sina tillgångar säkra. Det finns flera anledningar till att biometriska system har blivit ett så stort fenomen idag, bland annat på grund av dess höga grad av säkerhet. LÄS MER

 5. 5. Digitization of Information into cloud in supply chain : A case study of VALEO

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Bharath Swaroop AKILAN; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction: Innovation has been developing over the last few decades and the digitalization trend is transforming into a reality for all business. In the current scenario, companies are changing supply chain management from conventional to digitalization approaches because the buying and selling system is manual in traditional way and is not cost effective. LÄS MER