Sökning: "EDM"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet EDM.

 1. 1. Musikproduktionsanalys av Avicii’s inspelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Robin Granqvist; [2019]
  Nyckelord :Musikanalys; Avicii; Tim Bergling; elektronisk dansmusik; EDM; ljudhändelsebeskrivning;

  Sammanfattning : Intresset för Avicii’s musik har under många år varit mycket stort över hela världen. Från att ha börjat som en ”bedroom producer” till att spela sin musik på scener världen över har han blivit en legend inom den elektroniska dansmusiken. LÄS MER

 2. 2. Hård elektronisk musik : En etnografisk studie om deltagandet i den Svenska Hardstyle-scenen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Rebecca Andersson; [2018]
  Nyckelord :Hardstyle; EDM; Etnografi; Emotions; Kultur; Subkultur; Emotions sociologi; Gemeinschaft; Gesellschaft; Interaction rituals; Emotional energi; Hardstyle; EDM; Etnografi; Emotions; Kultur; Subkultur; Emotions sociologi; Gemeinschaft; Gesellschaft; Interaction rituals; Emotional energi;

  Sammanfattning : Denna etnografiska studies syfte är att beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i Sverige innebär och vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga har sin utgångspunkt i vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i Hardstyle-fest/kulturen. LÄS MER

 3. 3. Byggstenar inom elektronisk dansmusikproduktion : Produktionsanalys inom genren house

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Magnus Mikander; [2017]
  Nyckelord :Elektronisk dansmusik; EDM; musikproduktion; musikanalys; produktionsanalys; housemusik; Fouk; Laurence Guy;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte är att undersöka produktionstekniker som används för att skapa elektronisk dansmusik och att analysera hur sådana verktyg och metoder används, sett ur en producents synvinkel. Bakgrunden till uppsatsen är en strävan efter att djupare förstå produktionstekniker för elektronisk dansmusik och utveckla kunskap om hur sådana kan användas i egen produktion av elektronisk dansmusik. LÄS MER

 4. 4. An investigation of the relationship between online activity on Studi.se and academic grades of newly arrived immigrant students : An application of educational data mining

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Akash Menon; Nahida Islam; [2017]
  Nyckelord :Educational data mining EDM ; data mining DM ; Cross Industry Standard for Data Mining CRISP-DM ; Statistical analysis; Multiple linear regression; null-hypothesis; and level of significance.; Utbildningsdatautvinning; Datautvinning; CRISP-DM; Statistisk analys; Multipel linjär regression; nollhypotes och signifikansnivå;

  Sammanfattning : This study attempts to analyze the impact of an online educational resource on academic performances among newly arrived immigrant students in Sweden between the grade six to nine in the Swedish school system. The study focuses on the web based educational resource called Studi.se made by Komplementskolan AB. LÄS MER

 5. 5. Elektronisk dansmusik : Historia och Genreutveckling

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Oliver Wallentén; [2017]
  Nyckelord :Elektronisk dansmusik; EDM; Historia; Genreutveckling; Sub-genrer; Fallstudie; Musikanalys;

  Sammanfattning : Elektronisk dansmusik, även förkortat EDM, är en väldigt bred genre med många förgreningar trots att den är relativt ung. På bara drygt hundra år har både teknik och musik gått ifrån att vara två helt separata ting till att tillsammans utgöra en hel genre, och tillsammans med teknikens utveckling har EDM blivit en av de största genrerna som existerar idag. LÄS MER