Sökning: "EEG"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet EEG.

 1. 1. Mot robust cross-subject klassificering av electroencephalogram (EEG) baserad brain-computer interfacing (BCI):En genomförbarhetsstudie

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Shuai Wu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Brain-computer interface(BCI) är ett system där man kan skicka kommandon till dator med bara hjärnaktivitet. En sådan system är viktigt för människor lider av flera motorisk funktionshinder, då maskinen skulle kunna förbättra patienters liv genom att uppfylla deras behov. LÄS MER

 2. 2. Musikaliska aktiviteter och hjärnaktivitet : En självstudie om hur musik påverkar hjärnvågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Ernst Erlanson; [2019]
  Nyckelord :Music education; practicing; improvisation; sightreading; EMOTIV Insight; EEG;

  Sammanfattning : Tack vare framsteg inom portabel elektroencefalografiteknologi (PEEGT) har det blivit lättare och billigare att studera hjärnans aktivitet i form av hjärnvågor. Syftet med det här arbetet var att studera skillnaden i hjärnaktivitet mellan musikaliska aktiviteter, genom att använda sig av PEEGT. LÄS MER

 3. 3. Visualization and Classification of Neurological Status with Tensor Decomposition and Machine Learning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Thi Pham; [2019]
  Nyckelord :Stress assessment; physiological signals; biosensors; tensor decomposition; feature visualization; machine learning;

  Sammanfattning : Recognition of physical and mental responses to stress is important for stress assessment and management as its negative effects in health can be prevented or reduced. Wearable technology, mainly using electroencephalogram (EEG), provides information such as tracking fitness activity, disease detection, and monitoring neurologicalstates of individuals. LÄS MER

 4. 4. Contact-free Cognitive Load Classification based on Psycho-Physiological Parameters

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Rikard Gestlöf; Johannes Sörman; [2019]
  Nyckelord :AI; Cognitve Load; Machine Learning;

  Sammanfattning : Cognitive load (CL) is a concept that describes the relationship between the cognitive demands from a task and the environment the task is taking place in, which influences the user’s cognitive resources. High cognitive load leads to higher chance of a mistake while a user is performing a task. LÄS MER

 5. 5. Evaluation of cognitive workload using EEG : Investigation of how sensory feedback improves function of osseo-neuromuscular upper limb prostheses

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Linn Berntsson; [2019]
  Nyckelord :EEG; ERP; spectral analysis; cognitive workload; prosthesis;

  Sammanfattning : The e-OPRA Implant System (Integrum AB, Sweden) is a system which employs permanently accessible implantable neuromuscular electrodes in combination with osseointegrated attachment of the prosthesis to the skeleton, in order to create a more natural control of advanced robotic upper-limb prostheses. The system enables the possibility of sensory feedback, via a cuff electrode to the ulnar nerve which allows for direct neurostimulation of the nerve. LÄS MER