Sökning: "EEG"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade ordet EEG.

 1. 1. Avläsning av EEG-data från Emotiv Epoc X för ett SSVEP-baserat braincomputer interface för att spela Snake

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Carl Erenstedt; Alexander Ohlin; David Persson; Gustav Pihlquist; Samuel Widén; Carlos Yechouh; [2021-09-14]
  Nyckelord :BCI; EEG; Snake; SSVEP; CCA; Emotiv Epoc; CNN; responstid;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver arbetet med att utforma ett BCI som kan styra datorspeletSnake i realtid. Spelet styrs genom att inducera steady state visually evoked potentials i hjärnan via flimrande stimuli av vissa frekvenser. Den resulterande elektriskaaktiviteten i hjärnan läses sedan ut med hjälp av elektroencefalografi via EmotivEpoc X. LÄS MER

 2. 2. Gråsälen - en skyddsvärd art, ett problem eller en resurs? : En rättsvetenskaplig undersökning om artskydd, säljakt och handel med sälprodukter i EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :John Woivalin; [2021]
  Nyckelord :Miljörätt; artskydd; biologisk mångfald; jakt; säljakt; resurs; handel med sälprodukter; Europaparlamentets och rådets förordning 1007 2009 om handel med sälprodukter; Rådets direktiv 1992 43 EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter; EU; gråsäl; halichoerus grypus; Östersjön; yrkesfiske; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Deep Learning for Driver Sleepiness Classification using Bioelectrical Signals and Karolinska Sleepiness Scale

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Maja Jonsson; Jennifer Brown; [2021]
  Nyckelord :Sleepiness detection; EEG; KSS; deep learning; driving; classification;

  Sammanfattning : Driver sleepiness contributes to a large amount of all road traffic crashes. Developing an objective measurement of driver sleepiness in order to prevent eventual traffic accidents is desirable. LÄS MER

 4. 4. Training Autoencoders for feature extraction of EEG signals for motor imagery

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Casper Wahl; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electroencephalography (EEG) is a common technique used to read brain activity from an individual, and can be used for a wide range of applications, one example is during the rehab process of stroke victims. Loss of motor function is a common side effect of strokes, and the EEG signals can show if sufficient activation of the part of the brain related to the motor function that the patient is training has been achieved. LÄS MER

 5. 5. Classification of EEG Data Using Convolutional Neural Networks and the Scaled Reassigned Spectrogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Karin Pagels; [2021]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Electroencephalography (EEG) is a medical technique for measuring brain activity through several channels connected to the scalp. Interpreting EEG data is a difficult problem because of the large amount of noise contained in the data. LÄS MER